• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu
Wijzig postcode

Uw ABACUS bijlessen

ABACUS bijlesinstituut Salland

Saskia Husken

Uw contactpersoon

Saskia Husken

Ik zal u graag informeren over individuele bijlessen bij u thuis.

088-233 24 27

Bijles Nederlands Deventer

Bijles Nederlands in Deventer en Salland

Bijles Nederlands Deventer

Bijlessen Nederlands van ABACUS in Deventer richten zich op alle onderdelen van het vak Nederlands: (begrijpend) lezen, luisteren, schrijven, spelling, grammatica en literatuur.
Nederlands is een verplicht kernvak in het voortgezet onderwijs, net als wiskunde en Engels. Het betekent dat je op het eindexamen om te slagen maar voor één van deze drie vakken een 5 mag scoren.
Het is niet voor niks dat Nederlands zo belangrijk wordt gevonden. De kennis die je bij dit vak opdoet, is onontbeerlijk voor je vervolgopleiding en straks ook op de arbeidsmarkt.

ABACUS Bijles Nederlands in Deventer werkt door naar andere vakken

Bijles Nederlands zorgt niet alleen voor succes en hogere cijfers bij Nederlands. Eigenlijk heb je bij alle vakken in het voortgezet onderwijs een goede beheersing van Nederlands nodig. Het leren van een andere taal zal veel gemakkelijker gaan als het met je Nederlands goed zit. Maar het werkt ook door bij vakken als economie, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en biologie. Bij al die vakken krijg je de leerstof in het Nederlands aangeboden. Dan helpt het als je de structuur van een tekst goed doorziet en kunt samenvatten, zodat je tenminste snapt wat je leest en moet leren. Zelfs voor wiskunde is een goede beheersing van het Nederlands nodig. Wiskunde-opdrachten worden vaak in de vorm van een ‘verhaal’ aangeboden en als je de inhoud van die tekst niet snapt, kun je ook niet weten wat je moet uitrekenen.

Bijles Nederlands Deventer is maatwerk

De bijlesdocenten van ABACUS zullen bij Nederlands veel aandacht geven aan lezen, want weinig lezen is een belangrijke oorzaak van problemen op school. Natuurlijk lees je de hele dag op je smartphone, maar dat zijn vaak niet het soort teksten waarmee je je kennis vergroot. Boeken en kranten lezen zorgt voor een grotere woordenschat, voor sneller begrip, voor betere mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en een betere beheersing van spelling en grammatica. Iemand die veel leest, weet meer en heeft een grotere algemene ontwikkeling en dat is voor alle schoolvakken een voordeel, niet alleen voor Nederlands.
Bijlesdocenten van ABACUS weten hoe ze je aan het lezen moeten krijgen. Ze werken een-op-een en leren hun leerlingen dus goed kennen. Ze zullen suggesties voor lezen doen die passen bij leeftijd, karakter en interesses.

Bijles Nederlands: aandacht voor alle onderdelen

Het vak Nederlands kent zeker in de onderbouw veel onderdelen. Bij lezen gaat het om tekstanalyse en samenvatten en om het herkennen en waarderen van allerlei tekstsoorten: van nieuwsberichten en columns tot recensies, betogen en propaganda. Daarnaast maken de leerlingen kennis met literatuur en poëzie en leren daarin een eigen smaak te ontwikkelen. Op basis daarvan stellen ze een boekenlijst samen en maken persoonlijke verslagen van de gelezen boeken. Bij het onderdeel schrijven gaat het voornamelijk om zakelijk schrijven: een brief, een zakelijke e-mail, een betoog over een bepaald onderwerp. Om dit succesvol te kunnen doen, is ook kennis van de grammatica en de spelling nodig. Ook dat zijn vaste onderdelen van het curriculum Nederlands.
De bijlesdocent van ABACUS kan bij alle onderdelen van het vak waar nodig hulp bieden.

Bijles Nederlands leidt snel tot resultaat

ABACUS geeft individuele bijles aan huis in Deventer. De docent zal heel gericht kunnen werken aan precies die dingen die voor de leerling moeilijk zijn. Dat leidt altijd meteen tot resultaat, dat weten wij uit onze ervaring van ruim 25 jaar individuele bijles.
Als een slechte beheersing van het Nederlands ook voor problemen bij andere talen zorgt, kan ABACUS een bijlesdocent voor beide talen beschikbaar stellen.

Bel gerust voor bijles Deventer, Nederlands

Bijles Deventer tel: 088-233 24 27