• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu

Bijles economie en bijles bedrijfseconomie

ABACUS biedt al meer dan 25 jaar zeer succesvolle bijlessen economie en bedrijfseconomie voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijst, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw van vmbo, mavo, havo en vwo. Het ABACUS-concept heeft zich terdege bewezen. ABACUS kreeg maar liefst vier onderscheidingen: INFRATEST bekroonde onze bijlesdiensten en ons concept na landelijk onderzoek zelfs twee keer met een 9,2! Wij mogen bovendien het keurmerk van de Nederlandse Franchisevereniging dragen.

Ons instituut hecht veel waarde aan het aanbieden van kwaliteit, resultaat en persoonlijke betrokkenheid. Onze bijlesdocenten zijn goed bekend met de meest gangbare methodieken.

 

Bijles economie van ABACUS helpt je echt verder

 

Omdat het vak economie systematisch is opgebouwd, komt het voor dat een leerling die met één onderdeel moeite heeft of een onderdeel helemaal heeft gemist, later minder gaat presteren. Een leerling die de basiskennis van economie mist, zal minder goed in staat zijn om voldoende economische vaardigheden en kennis op te bouwen. 

Het is geen kwestie van even flink stampen om je achterstand met economie weg te werken. In de bijles leer je enerzijds de basis op te frissen en te beheersen en werk je anderzijds naar de komende proefwerken of tentamens toe. Deze benadering helpt je echt verder. De bijles van ABACUS is doel -en resultaatgericht.

 

ABACUS, de specialist in bijles economie en bedrijfseconomie; meer dan 25 jaar ervaring van ABACUS

 

Bijles van ABACUS bij je thuis

 

Een goede bijlesdocent geeft toegang tot de logische oplossingen van de opgaven en kan zich verplaatsen in de denkwereld van de leerling. Een bijlesdocent neemt tijdens de bijles aan huis uitgebreid de tijd om met geduld en op een manier die bij de leerling past, de stof duidelijk uit te leggen. ABACUS heeft veel ervaring met het geven van bijlessen aan huis voor het vak economie waarbij het begrip voor de leerling centraal staat. 

Onze bijlessen zijn veelal zo opgezet dat bijlesdocent en leerling uitgaan van de stof die in de klas wordt behandeld. Vervolgens gaan de bijlesdocent en de leerling samen stap voor stap de kennisachterstand wegwerken. In de bijles werk je daarnaast samen met de bijlesdocent toe naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Je zelfvertrouwen zal toenemen. Je gaat economie misschien zelfs leuk vinden! Zeker als je cijfers door de bijlessen omhoog gaan.

 

Wat is economie?

Onder de verzamelnaam ‘economie’ vallen verschillende vakken: economie, boekhouden, bedrijfseconomie, business administration, algemene economie of economie & recht. We leggen in onze bijlessen economie en bijlessen bedrijfseconomie de nadruk op economisch denken en toepassen. Iedereen die de economische context snapt, begrijpt economische begrippen en cijfers beter en kan dus makkelijker opgaven en rekensommen maken.

 

Bijles economie en de verschillende domeinen

 

Het programma voor economie is op school onderverdeeld in diverse domeinen namelijk de concepten Vaardigheden, Schaarste, Ruil, Markt, Ruilen over de tijd, Samenwerken en onderhandelen, Risico en informatie, Welvaart en groei, Goede tijden, slechte tijden, Onderzoek en experiment en Keuzeonderwerpen.

Het vak bedrijfseconomie, voorheen managment en organisatie, gaat vooral over ondernemerschap en financiële redzaamheid. Het programma voor bedrijfseconomie richt zich op de domeinen Vaardigheden, Van persoon naar rechtspersoon, Interne organisatie en personeelsbeleid, Investeren en financieren, Marketing, Financieel beleid en Verslaggeving.

 

Bijles economie van ABACUS succesvol!

 

Economie noemt men wel een alfa- en een bèta vak tegelijk. Er wordt niet alleen van je verwacht dat je grote stukken tekst kan lezen en verwerken maar ook moet je goed en vlot kunnen rekenen. Daarnaast moet je goed zijn in begripsanalyse en functies kunnen interpreteren. Je moet verbanden kunnen aantonen tussen de economische theorieën en de leefomgeving. Kortom, het vak economie vraagt vele, complexe vaardigheden. Vaak zien leerlingen bij het vak economie ‘door de bomen het bos niet meer’.

ABACUS' bijlesdocenten kennen dit verschijnsel maar al te goed. Ze zullen de bijlessen economie en bedrijfseconomie beginnen met te achterhalen waar de leerling met de kennis en vaardigheden van het vak is blijven steken. Van daaruit wordt samen de achterstand weggewerkt en wordt toegewerkt naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Dat kan ook goed omdat ABACUS de leerlingen individueel helpt: precies het probleem van uw kind wordt aangepakt. ABACUS biedt succesvolle bijlessen waarbij de resultaten voorop staan.

 

Ervaring met bijles economie

 

Dat werkt snel en efficiënt en geeft weer zelfvertrouwen. Met gerichte hulp, uitleg, herhaling van de stof en het oefenen van de opgaven werken de meeste leerlingen tijdens de bijlessen economie en bedrijfseconomie hun onvoldoende snel weg. Het helpt ook om de leerling te laten zien dat de lesstof uit de boeken alles te maken heeft met het dagelijkse ‘economische’ leven! Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen economie leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt.