• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel gratis: 0800-22 22 876
Menu

Bijles geschiedenis

Geschiedenis gaat over de chronologische (volg)orde van gebeurtenissen. Daarbij maakt men kritisch gebruik van bronnen. Men wil begrip en inzicht verkrijgen over volken en culturen. Veelal worden de diverse onderwerpen voor geschiedenis, zeker in de bovenbouw, gegroepeerd in de domeinen Historisch besef, Oriëntatiekennis, Thema’s, Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie en Oriëntatie op studie en beroep.  

Problemen met geschiedenis kunnen ontstaan doordat een leerling een achterstand oploopt of door een verkeerde leertechniek. ABACUS-bijlesdocenten kennen dit verschijnsel maar al te goed. Ze zullen de bijlessen geschiedenis beginnen met te achterhalen waar de leerling met de kennis en vaardigheden van het vak is blijven steken. Vandaaruit wordt samen de achterstand weggewerkt en wordt toegewerkt naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Dat kan ook goed omdat ABACUS de leerlingen individueel helpt: precies het probleem van uw kind wordt aangepakt. 

Dat werkt snel en efficiënt en geeft weer zelfvertrouwen. Met gerichte hulp, uitleg, herhaling van de stof en het oefenen van de opgaven werken de meeste leerlingen tijdens de bijlessen geschiedenis hun onvoldoende snel weg. Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen geschiedenis leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt.