• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu

Bijles geschiedenis

ABACUS biedt al meer dan 25 jaar zeer succesvolle bijlessen geschiedenis voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijst, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw van vmbo, mavo, havo en vwo. Het ABACUS-concept heeft zich terdege bewezen. ABACUS kreeg maar liefst vier onderscheidingen: INFRATEST bekroonde onze bijlesdiensten en ons concept na landelijk onderzoek zelfs twee keer met een 9,2! Wij mogen bovendien het keurmerk van de Nederlandse Franchisevereniging dragen.

Ons instituut hecht veel waarde aan het aanbieden van kwaliteit, resultaat en persoonlijke betrokkenheid. Onze bijlesdocenten zijn goed bekend met de meest gangbare methodieken van het vak geschiedenis. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs helpen we je een gedegen basis te vormen voor het vak geschiedenis van de bovenbouw.

Bijles van ABACUS helpt je verder

Geschiedenis gaat over de chronologische (volg)orde van gebeurtenissen. Daarbij maakt men kritisch gebruik van bronnen. Men wil begrip en inzicht verkrijgen over volken en culturen.

Veelal worden de diverse onderwerpen voor geschiedenis, zeker in de bovenbouw, gegroepeerd in de domeinen Historisch besef, Oriëntatiekennis, Thema’s, Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie en Oriëntatie op studie en beroep. ABACUS helpt je verder met alle domeinen van het vak geschiedenis

Bijles geschiedenis geeft duidelijkheid

 

Bij het vak geschiedenis weet de leerling vaak niet hoe de lange teksten moeten worden geleerd en geïnterpreteerd, wat nu eigenlijk belangrijk is en wat van minder belang, hoe de verbanden moeten worden gelegd en vooral ook, hoe de docent straks op het proefwerk of tentamen de geleerde stof aan de leerling gaat vragen.

Hoe ziet straks het proefwerk eruit? Hoe geef ik de juiste antwoorden? Wat zijn de juiste antwoorden? Bij het vak geschiedenis is dit voor de leerling vaak niet duidelijk. Bijles geschiedenis van ABACUS zal je hierbij helpen. De bijles zal je helderheid en structuur geven. 

Bijles geschiedenis is maatwerk

 

Problemen met geschiedenis kunnen ontstaan doordat een leerling een achterstand oploopt of door een verkeerde leertechniek. ABACUS-bijlesdocenten kennen dit verschijnsel maar al te goed. Ze zullen de bijlessen geschiedenis beginnen met te achterhalen waar de leerling met de kennis en vaardigheden van het vak is blijven steken.

Van daaruit wordt samen de achterstand weggewerkt en wordt toegewerkt naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Dat kan ook goed omdat ABACUS de leerlingen individueel helpt: precies het probleem van uw kind wordt aangepakt. 

Veel ervaring met bijles geschiedenis

Dat werkt snel en efficiënt en geeft weer zelfvertrouwen. Met gerichte hulp, uitleg, herhaling van de stof en het oefenen van de opgaven werken de meeste leerlingen tijdens de bijlessen geschiedenis hun onvoldoende snel weg. Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen geschiedenis leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt.