• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
  Bel ons 088-233 24 00
Menu

Word ABACUS-docent

We zijn blij met de grote belangstelling voor onze individuele ABACUS-bijlessen en komen graag in contact met goede bijlesdocenten. We zijn voortdurend op zoek naar mensen die ons team kunnen versterken. Als u goede vakkennis heeft en ervaring met het geven van bijles, zien wij uit naar uw sollicitatie. Voer uw postcode in en neem contact op met de dichtstbijzijnde ABACUS-vestiging.

 

U biedt aan:

Uw pedagogische en didactische vaardigheden

In een een-op-een-situatie worden de bijlessen door u volledig op de individuele leerling afgestemd. Het werkt gemakkelijk als de leerling in de huiselijke omgeving op elk moment over de benodigde materialen kan beschikken. Met behulp van uw pedagogische en didactische vaardigheden kunt u de leerling zeker verder helpen.

Uw geduld en empathie

De individuele begeleiding door een bijlesdocent aan huis verschilt wezenlijk van de klassikale lessen op school. Als een leerling iets niet meteen begrijpt, spreekt het vanzelf dat u de stof met veel geduld en inlevingsvermogen uitlegt. U bent representatief en betrouwbaar.

Uw kennis en vaardigheden

U bent een docent, docent in opleiding, excellent student, academicus, native speaker of zij-instromer en hebt een zeer goede kennis van de relevante lesstof. U hebt deze kennis verdiept tijdens uw studie of in uw professionele leven. Of u bent met pensioen en wilt graag uw opgedane kennis en vaardigheden doorgeven.

 

Wij bieden aan:

25 jaar ervaring

ABACUS bijlesinstituut bestaat al sinds 1992. Door deze 25-jarige ervaring kunt u profiteren van de ondersteuning van een sterke organisatie. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met uw instituut.

Zekere betaling

Uw honorarium wordt door ons maandelijks naar uw rekening overgemaakt. Wij bieden u een prima vergoeding.

Referenties

Op uw verzoek ontvangt u van ons referenties over uw bijleswerkzaamheden. U kunt deze gebruiken bij sollicitaties en u werkt zo aan een goede cv-opbouw.

Geschikte leerlingen

Voordat de bijlessen beginnen, houdt het ABACUS-instituut samen met de betreffende ouder(s) en de leerling een uitvoerig intakegesprek. Hierin worden de wensen, behoeftes en verwachtingen besproken en wordt de periode en de omvang van de bijlessen afgesproken. We zullen alleen die leerlingen aan u voorstellen die volgens ons door u uitstekend geholpen kunnen worden.

Zelfstandigheid en vrijheid van onderwijs

Hoewel u vanzelfsprekend aansluit bij wat de leerling nodig heeft, heeft u de zelfstandigheid en de vrijheid om het bijlesonderwijs naar eigen inzicht te geven en in te delen. Natuurlijk kunt u ook uw eigen lesmateriaal gebruiken. U profiteert van de flexibilteit van een overeenkomst met ABACUS.


Vrije tijdsindeling en locatiekeuze

U kunt zelf uw werktijden bepalen, evenals het gebied waar u zou willen werken. Als freelancer kunt u de aangeboden bijlessen aannemen of laten passeren. U bent niet onderworpen aan rapportageverplichtingen of andere voorschriften.

 

Job-profiel

 • U werkt voor ABACUS als freelancer op basis van een vaste vergoeding per bijles.

 • U geeft alleen bijles in vakken die u beheerst. U kunt aangeven tot welke klas en tot welk niveau u bijles zou willen en kunnen geven.

 • U geeft bijles in de buurt van uw woonplaats. U kunt aangeven tot hoever u bereid bent te reizen.

 • ABACUS stelt leerlingen aan u voor. U kunt elke voorgestelde leerling aannemen of laten passeren.

 • ABACUS voert alle voorbereidende intake-gesprekken met ouders en leerlingen. We bieden alleen leerlingen aan die volgens ons bij uw kennis en vaardigheden, en bij u als persoon, passen. De match tussen bijlesleerling en bijlesdocent is de basis voor het leersucces.

 • U ontvangt vooraf alle relevante informatie over een bijlesleerling van ABACUS.

 • De bijlessen vinden plaats bij de leerling thuis. U kunt de voortgang bespreken met de ouders van de leerling en wijzen op eventuele hiaten waar de leerling zelfstandig verder aan moet werken.

 • U geeft alleen 1-op-1 bijlessen in de vertrouwde omgeving thuis.

 • U plant de bijlessen zelf in, uiteraard in overleg met de ouders en de leerling.

 • In de uitvoering van de bijlessen bent u volledig vrij. Uw ABACUS-instituut zal u op uw verzoek bijstaan bij uw inspanningen.

 • Als u denkt dat het nuttig is, kunt u, uiteraard in overleg, de leerling huiswerk laten maken.