• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu

Bijles Engels

ABACUS biedt al meer dan 25 jaar zeer succesvolle bijlessen Engels voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijst, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw van vmbo, mavo, havo en vwo. Het ABACUS-concept heeft zich terdege bewezen. ABACUS kreeg maar liefst vier onderscheidingen: INFRATEST bekroonde onze bijlesdiensten en ons concept na landelijk onderzoek zelfs twee keer met een 9,2! Wij mogen bovendien het keurmerk van de Nederlandse Franchisevereniging dragen.

 

” De combinatie van streng geselecteerde bijlesdocenten en een zorgvuldige intake zorgt jaar op jaar voor buitengewoon goede resultaten."

Ons instituut hecht veel waarde aan het aanbieden van kwaliteit, resultaat en persoonlijke betrokkenheid. Onze bijlesdocenten zijn goed bekend met de meest gangbare methodieken. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs helpen we je een gedegen basis te vormen voor het Engels van de bovenbouw.

 

Bijles Engels van ABACUS helpt je echt verder; bel ons voor meer informatie

 

Engels, de wereldtaal bij uitstek, is in deze tijd een belangrijke bouwsteen voor een succesvolle carrière en persoonlijke onafhankelijkheid. Op vervolgopleidingen kun je niet meer zonder een goede kennis van het Engels, wat je ook gaat studeren. Reizen, netwerken, internationale samenwerking, een uitdagende baan: je zult Engels nodig hebben. Tenminste een miljard mensen beheersen wereldwijd in meer of mindere mate het Engels.

Engels is op school bovendien een verplicht kernvak. Het wordt gezien als mede bepalend voor je succes in het vervolgonderwijs en straks op de arbeidsmarkt.

ABACUS heeft veel ervaring met het geven van bijles Engels. Als je problemen hebt met Engelse grammatica of woordjes, met Engelse teksten begrijpen, schrijven of uitspreken, terwijl anderen daar schijnbaar geen moeite mee hebben, kan dat ontmoedigend werken. Bijlessen aan huis van ABACUS kunnen je dan weer voldoende zelfvertrouwen geven. ABACUS streeft ernaar je echt verder te helpen.

 

Engels Bijles van ABACUS bij je thuis werkt echt

 

Een goede bijlesdocent kan zich verplaatsen in de denkwereld van de leerling. Een bijlesdocent neemt tijdens de bijles aan huis uitgebreid de tijd om met geduld en op een manier die bij de leerling past, de stof duidelijk uit te leggen. ABACUS heeft veel ervaring met het geven van bijlessen aan huis voor het vak Engels. De bijlesdocent kan niet alleen helpen met de Engelse grammatica maar ook met spreken, schrijven, lezen en luisteren in het Engels.   

Onze bijlessen zijn veelal zo opgezet dat bijlesdocent en leerling uitgaan van de stof die in de klas wordt behandeld. Vervolgens gaan de bijlesdocent en de leerling samen stap voor stap de kennisachterstand wegwerken. In de bijles werk je daarnaast samen met de bijlesdocent toe naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Je zelfvertrouwen zal toenemen. Je gaat Engels misschien zelfs leuk vinden! Zeker als je cijfers door de bijlessen omhoog gaan.

 

ABACUS, de specialist in bijles Engels; meer dan 25 jaar ervaring met bijles Engels!

 

Engels Bijles van ABACUS geeft motivatie!

 

Want Engels is een leuk vak! Het lezen van mooie boeken, het zien van indrukwekkende films en het volgen van de wereldpolitiek maken Engels tot een interessant vak. De bijlessen van ABACUS zijn onder meer gericht op het motiveren en het geven van zelfvertrouwen aan de leerling.

Grammatica, woordenschat, luisteren, spreken en schrijven zijn de onderdelen waaraan bijlesdocenten van ABACUS in hun bijlessen Engels kunnen werken. Ze kunnen helpen met geheugentechnieken om woordjes te leren. Talen moet je vooral praktisch oefenen. Spreken, schrijven, teksten maken, boeken lezen - met andere woorden: actief met de taal bezig zijn - is essentieel.

Een bijlesdocent Engels biedt hier waardevolle hulp. Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt.

 

Bijles Engels is maatwerk

 

Maatwerk is bij ABACUS het uitgangspunt. De bijlessen worden door de individuele werkwijze geheel afgestemd op wat de leerling nodig heeft. Een goede klik tussen bijlesdocent en leerling is cruciaal voor succes. De bijlesdocent kan in de context van de huiselijke situatie nauwkeurig en snel achterhalen welke kennisachterstanden en leerproblemen er met Engels zijn. Bijles is bij ABACUS dan ook altijd maatwerk.

 

Wat leerlingen over Engels zeggen:

 

“Ik ben dyslectisch. ABACUS heeft me hierbij geweldig geholpen en me manieren laten zien om hierin een weg te vinden en ook nog eens goede resultaten te halen.”


“Voor het uitwisselingsproject moest ik mijn talenkennis ophalen. Hoe meer ik me met de Engelse taal bezighield, des te leuker vond ik het! Nu is Engels na sport mijn lievelingsvak.”

“Ik hou van Engeland, ik ben totaal verkikkerd op dat koude, natte maar wondermooie land. Oxford vind ik helemaal te gek met die prachtige oude muren en colleges. Daarom hou ik ook zo van Engels als taal. De mensen hebben er humor, ze zijn tolerant en hartelijk.”

“Voor de volgende vakantie met mijn ouders in de Verenigde Staten wil ik gewoon makkelijker contact hebben met de mensen daar. Daarom volg ik nu bijles Engels.”

“Engels wordt over de hele wereld begrepen, daarom wil ik die taal zo goed mogelijk kunnen spreken en verstaan. Ik volg nu privéles Engels bij ABACUS.”

“Ik wilde een goed cijfer voor Engels bij mijn eindexamen, daarom kreeg ik thuis bijles. Met resultaat! ”

“Na mijn eindexamen wil ik gaan studeren, mijn grootste wens is om dan ook een half jaar in Australië te studeren. Dan moet mijn Engels dus zeer goed zijn.”

“Ik speel basketbal, de voertaal daar is nu eenmaal Engels. Teamgenoten komen uit verschillende landen. Onze trainer spreekt alleen Engels met ons.”

“Ik had vanaf het begin problemen met de uitspraak van de ‘th’. Door veel te oefenen op school en in de bijles lukte het opeens.”

 

Examentraining Engels voor 4 vmbo, 4 mavo, 5 havo en 6 vwo

 

Voor eindexamenleerlingen is er de mogelijkheid het bijlestraject te laten uitmonden in een gedegen en doeltreffende examentraining Engels. Door systematisch en doelgericht met een bijlesdocent van ABACUS uit de eindexamenbundel te gaan werken, vergroot je de kans op een geslaagd resultaat enorm. Je raakt goed vertrouwd met het type vraagstellingen, vergroot je vaardigheid in het snel en correct beantwoorden van de vragen en, zeker niet onbelangrijk, je bent je zenuwen de baas omdat je inmiddels weet dat je de stof en de gevraagde vaardigheden beheerst.


Bijles voor het beroepsonderwijs

 

Ook voor beroeps -en vervolgopleidingen verzorgt ABACUS gedegen en resultaatgerichte bijlessen aan huis. U kunt bij ons terecht voor de drie (A,B en C) Europese taalniveaus

 

Engels is een belangrijk vak op school. Het is de internationale taal en wordt overal ter wereld gesproken en geschreven. Veel leerlingen hebben echter moeite met het vak Engels, vooral als het gaat om grammatica, spelling, woordenschat, lezen, luisteren, schrijven en spreken. Gelukkig biedt Abacus bijles aan huis voor Engels, zodat leerlingen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om hun prestaties te verbeteren.

Bij Abacus streven we naar kwaliteit en resultaat. Onze missie is om leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van hun Engelse vaardigheden, zodat zij betere resultaten behalen op school. Dit streven naar kwaliteit en resultaat heeft ervoor gezorgd dat Abacus prijzen heeft gewonnen als excellent bijlesinstituut.

Een belangrijk onderdeel van ons succes zijn onze uitstekende docenten. Zij hebben een passie voor Engels en weten hoe ze de lesstof op een begrijpelijke manier kunnen overbrengen. Ze zijn ervaren en hebben veel kennis van grammatica, spelling, woordenschat, lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast kunnen ze goed inspelen op de behoeften van de leerlingen, waardoor de bijles op maat wordt gemaakt.

Bij Abacus bieden we bijles aan huis voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Of een leerling nu moeite heeft met de basisbeginselen van Engels, of juist behoefte heeft aan verdieping, wij hebben de expertise en ervaring om hen te helpen. Onze bijles is gericht op het verbeteren van de Engelse vaardigheden van leerlingen en het vergroten van hun zelfvertrouwen in de taal.

Een ander belangrijk aspect van onze bijles is dat het maatwerk is. We passen onze bijles aan op de specifieke behoeften van de leerling. Zo kan het zijn dat een leerling extra uitleg nodig heeft over een bepaalde grammaticaregel, of juist behoefte heeft aan extra oefeningen om zijn of haar woordenschat te vergroten. Door deze persoonlijke aanpak zorgen we ervoor dat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Onze bijles aan huis voor Engels is gericht op alle aspecten van de taal: grammatica, spelling, woordenschat, lezen, luisteren, schrijven en spreken. Onze docenten hebben een brede kennis van de Engelse taal en kunnen leerlingen helpen bij alle onderdelen van het vak. Of een leerling nu moeite heeft met het begrijpen van een tekst of het spreken van de taal, onze docenten kunnen hem of haar ondersteunen.

Kortom, Engels kan een lastig vak zijn voor veel leerlingen. Bij Abacus begrijpen we dit en bieden we bijles aan huis van hoge kwaliteit aan. Met onze focus op kwaliteit en resultaat, uitstekende docenten en maatwerk bijles, zijn we een excellent bijlesinstituut voor Engels. Leerlingen kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij alle niveaus van het voortgezet onderwijs en voor alle aspecten van het vak Engels, zodat zij hun Engelse vaardigheden kunnen verbeteren en hun zelfvertrouwen kunnen vergroten.