• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu

Bijles scheikunde

De combinatie van streng geselecteerde bijlesdocenten en een zorgvuldige intake zorgt jaar op jaar voor buitengewoon goede resultaten.

ABACUS biedt al meer dan 25 jaar zeer succesvolle bijlessen scheikunde en nask voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijst, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw van vmbo, mavo, havo en vwo.

Het ABACUS-concept heeft zich terdege bewezen. ABACUS kreeg maar liefst vier onderscheidingen: INFRATEST bekroonde onze bijlesdiensten en ons concept na landelijk onderzoek zelfs twee keer met een 9,2! Wij mogen bovendien het keurmerk van de Nederlandse Franchisevereniging dragen.

Ons instituut hecht veel waarde aan het aanbieden van kwaliteit, resultaat en persoonlijke betrokkenheid. Onze bijlesdocenten zijn goed bekend met de meest gangbare methodieken van het vak scheikunde zoals Nova, Polaris, Chemie, Chemie Overal, Newton en alle overige methodieken.

 

Bijles scheikunde van ABACUS

 

Misschien sta je een onvoldoende voor scheikunde en wil je graag overgaan naar het volgende jaar. Misschien heb je de basis van het vak scheikunde of nask gemist. Of je moet dit jaar of volgend jaar eindexamen doen en wil je wat meer zekerheid en vertrouwen hebben en net wat meer boven de stof van scheikunde of nask staan. 

Onze bijlesdocenten kunnen je zowel met scheikunde als nask verder helpen. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs helpen we je een solide basis te vormen voor de scheikunde van de bovenbouw. In de bovenbouw kunnen we je zeer gericht helpen met de verschillende domeinen van scheikunde.

Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je scheikunde niet in je profielkeuze opneemt maar nog wel een voldoende cijfer moet halen om over te gaan naar de volgende klas. Ook dan helpt ABACUS je verder. Individuele bijles kan dan zeer effectief zijn.

Soms willen leerlingen een combinatie van bijles voor scheikunde met natuurkunde en/of wiskunde. We bekijken dan samen welke mogelijkheden ABACUS kan aanbieden. Het is fijn als je een bijlesdocent hebt die zowel scheikunde en/of wiskunde/natuurkunde kan aanbieden.


Bijles scheikunde is een van de succesverhalen bij ABACUS. We halen uitstekende resultaten!

 

Bijles scheikunde: ABACUS helpt je echt verder

 

Omdat het vak scheikunde systematisch is opgebouwd, komt het voor dat een leerling die met één onderdeel moeite heeft of een onderdeel helemaal heeft gemist, later minder gaat presteren. Een leerling die de basiskennis van scheikunde mist, zal minder goed in staat zijn om voldoende scheikundige vaardigheden en kennis op te bouwen. 

Misschien begrijp je sommige onderdelen van scheikunde beter dan andere. Het kan zijn dat je van de volgende lijst onderwerpen sommige domeinen goed begrijpt maar andere minder of niet. Dan zal de bijlesdocent heel gericht bijles geven voor die onderwerpen.

 

Infratest prijs voor beste bijlessen!

 

Bijles scheikunde: mogelijke onderwerpen op school en in de bijles

 

scheikunde voor VWO

 

1. Kennis van stoffen en materialen

2. Kennis van chemische processen en kringlopen

3. Ontwerpen en experimenteren in de chemie

4. Processen in de chemische industrie

5. Maatschappij en chemische technologie

 

scheikunde voor HAVO

 

1. Kennis van stoffen en materialen

2. Kennis van chemische processen en kringlopen

3. Ontwerpen en experimenteren in de chemie

4. Processen in de chemische industrie

5. Maatschappij en chemische technologie

 

nask 1 vmbo

 

A. Algemene vaardigheden

B. Stoffen en materialen

C. Elektrische energie

D. Verbranding en verwarmen

E. Geluid

F. Kracht en veiligheid

G. Veiligheid in het verkeer

H. Constructies

 

nask 2 vmbo

 

A. Mens en omgeving: verbranding

B. Water, zuren en basen

C. Basischemie voor vervolgopleiding en beroep

D. Bouw van de materie

E. Productieprocessen

F. Productonderzoek

 

Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijke onderwerpen. Bij scheikunde is het geen kwestie van even flink stampen om snel je achterstand weg te werken. In de bijles van ABACUS leer je enerzijds de basis op te frissen en te beheersen en werk je anderzijds naar de komende proefwerken of tentamens toe. Deze benadering helpt je echt verder. De bijles van ABACUS is altijd doel -en resultaatgericht.

 

Bijles scheikunde van ABACUS bij je thuis

 

Een goede bijlesdocent geeft toegang tot de logische oplossingen van de scheikundeopgaven en kan zich verplaatsen in de denkwereld van de leerling. Een bijlesdocent neemt tijdens de bijles aan huis uitgebreid de tijd om met geduld en op een manier die bij de leerling past, de stof duidelijk uit te leggen.

ABACUS heeft veel ervaring met het geven van bijlessen aan huis voor het vak scheikunde. Het begrip voor de leerling staat altijd centraal. 

Onze bijlessen zijn veelal zo opgezet dat bijlesdocent en leerling uitgaan van de stof voor scheikunde die in de klas wordt behandeld. Vervolgens gaan de bijlesdocent en de leerling samen stap voor stap de kennisachterstand wegwerken. 

In de bijles werk je daarnaast samen met de bijlesdocent geleidelijk toe naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Je zelfvertrouwen zal toenemen. Je gaat scheikunde of nask misschien zelfs leuk vinden! Zeker als je cijfers door de bijlessen omhoog gaan.

 

Bijles scheikunde is maatwerk

 

Leerlingen hebben allemaal hun eigen, individuele problemen. Juist bij scheikunde maakt individueel onderwijs het grote verschil. Bijles is bij ABACUS maatwerk. Door individuele bijlessen scheikunde of nask, waarbij een heldere uitleg en het intensief oefenen van de opgaven met de bijlesdocent centraal staat, wordt het verband tussen de geleerde stof en het komende proefwerk of de examenopgaven meestal duidelijk. Als de leerling daarnaast ook zelf nog de tijd neemt om te oefenen, is een ruim voldoende cijfer veelal de beloning.

 

Is scheikunde belangrijk?

 

Scheikunde is een klassiek leervak: op school leer je over organische en anorganische stoffen. In de practica-lessen zie je de reacties als verschillende stoffen met elkaar in aanraking komen. Zonder scheikunde zouden we nu nog in het stenen tijdperk leven. Hetzelfde geldt ook voor het vak natuurkunde. Al is het soms niet meteen zichtbaar in de schoolvakken, je hele leven wordt bepaald door de basiswetenschappen natuur- en scheikunde.

 

Beginnen bij de basis met bijles scheikunde

 

Voor alle schoolvakken geldt dat nieuwe lesstof voortbouwt op wat al eerder is geleerd. Wij merken tijdens de bijlessen scheikunde dat het bij de exacte vakken zoals natuurkunde, wiskunde en scheikunde tot grote problemen leidt, als een leerling de oude lesstof niet goed heeft begrepen of zich eigen heeft gemaakt. De achterstand wordt snel groter en het zelfvertrouwen kan afnemen.

 

Individuele bijles scheikunde brengt snel verbetering

 

ABACUS-bijlesdocenten kennen dit verschijnsel maar al te goed. Ze zullen de bijlessen scheikunde beginnen met te achterhalen waar de leerling met de kennis en vaardigheden van het vak is blijven steken. Vandaaruit wordt samen de achterstand weggewerkt en wordt toegewerkt naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Dat kan ook goed omdat ABACUS de leerlingen individueel helpt: precies het probleem van uw kind wordt aangepakt.

 

Ervaring van ABACUS met bijles scheikunde

 

Dat werkt snel en efficiënt en geeft weer zelfvertrouwen. Met gerichte hulp, uitleg, herhaling van de stof en het oefenen van de opgaven werken de meeste leerlingen tijdens de bijlessen scheikunde  hun onvoldoende snel weg. Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen scheikunde leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt.

 

Vertrouwen krijgen met bijles scheikunde

 

Bijles van ABACUS werkt snel en efficiënt en geeft weer zelfvertrouwen. Met gerichte hulp, uitleg, herhaling van de stof en het oefenen van de opgaven werken de meeste leerlingen tijdens de bijlessen scheikunde  hun onvoldoende snel weg.

Het helpt ook om de leerling te laten zien dat de lesstof uit de boeken van scheikunde alles te maken heeft met het dagelijkse leven! Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen scheikunde leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt.

Heb je scheikunde in je pakket en gaat het niet naar wens? Dan heb je misschien ook moeite met natuurkunde of wiskunde. Onze bijlesdocent natuurkunde kan je vaak ook helpen met natuurkunde en/of wiskunde. Bijlessen scheikunde van ABACUS geven je het vertrouwen dat je nodig hebt.

 

ABACUS bijles, bekroonde bijles!