• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu

Bijles biologie

ABACUS biedt al meer dan 25 jaar zeer succesvolle bijlessen biologie voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijst, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw van vmbo, mavo, havo en vwo.

Het ABACUS-concept heeft zich terdege bewezen. ABACUS kreeg maar liefst vier onderscheidingen: INFRATEST bekroonde onze bijlesdiensten en ons concept na landelijk onderzoek zelfs twee keer met een 9,2! Wij mogen bovendien het keurmerk van de Nederlandse Franchisevereniging dragen.

Ons instituut hecht veel waarde aan het aanbieden van kwaliteit, resultaat en persoonlijke betrokkenheid. Onze bijlesdocenten zijn goed bekend met de meest gangbare methodieken van het vak biologie zoals Biologie voor jou, Nectar, 10VoorBiologie, Biologieles.nl en alle overige methodieken.

 

Waarom bijles biologie?

 

Misschien sta je een onvoldoende voor biologie en wil je graag overgaan naar het volgende jaar. Misschien heb je de basis van het vak biologie gemist. Of je moet dit jaar of volgend jaar eindexamen doen en wil je wat meer zekerheid en vertrouwen hebben en net wat meer boven de stof van biologie staan. 

Onze bijlesdocenten kunnen je met biologie verder helpen. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs helpen we je een solide basis te vormen voor de biologie van de bovenbouw. In de bovenbouw kunnen we je zeer gericht helpen met de verschillende domeinen van biologie.

Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je biologie niet in je profielkeuze opneemt maar nog wel een voldoende cijfer moet halen om over te gaan naar de volgende klas. Ook dan helpt ABACUS je verder. Individuele bijles kan dan zeer effectief zijn.

Soms willen leerlingen een combinatie van bijles voor biologie met scheikunde. We bekijken dan samen welke mogelijkheden ABACUS kan aanbieden. Het is fijn als je een bijlesdocent hebt die zowel biologie als nask of scheikunde kan aanbieden.


Bijles biologie is zeer geliefd bij ABACUS. We helpen je graag verder!

 

Bijles biologie van ABACUS helpt je echt verder

 

Omdat het vak biologie systematisch is opgebouwd, komt het voor dat een leerling die met één onderdeel moeite heeft of een onderdeel helemaal heeft gemist, later minder gaat presteren. Een leerling die de basiskennis van biologie mist, zal minder goed in staat zijn om voldoende biologische vaardigheden en kennis op te bouwen. 

Misschien begrijp je sommige onderdelen van biologie beter dan andere. Het kan zijn dat je van de volgende lijst onderwerpen sommige domeinen goed begrijpt maar andere minder of niet. Dan zal de bijlesdocent heel gericht bijles geven voor die onderwerpen.

 

Mogelijke onderwerpen voor bijles biologie

 

havo/vwo

1. Zelfregulatie

2. Zelforganisatie

3. Interactie

4. Reproductie

5. Evolutie

 

vmbo/mavo

1. Cellen staan aan de basis

2. Planten en dieren en hun samenhang

3. Het lichaam in stand houden

4. Reageren op prikkels

5. Van generatie op generatie

6. Erfelijkheid en evolutie

G. Bescherming en antistoffen

7. Gedrag bij mens en dier

 

Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijke onderwerpen. Bij biologie is het geen kwestie van even flink stampen om snel je achterstand weg te werken. In de bijles van ABACUS leer je enerzijds de basis op te frissen en te beheersen en werk je anderzijds naar de komende proefwerken of tentamens toe. Deze benadering helpt je echt verder. De bijles van ABACUS is altijd doel -en resultaatgericht.

 

Bijles van ABACUS bij je thuis

 

Een goede bijlesdocent geeft toegang tot de logische oplossingen van de biologieopgaven en kan zich verplaatsen in de denkwereld van de leerling. Een bijlesdocent neemt tijdens de bijles aan huis uitgebreid de tijd om met geduld en op een manier die bij de leerling past, de stof duidelijk uit te leggen.

ABACUS heeft veel ervaring met het geven van bijlessen aan huis voor het vak biologie. Het begrip voor de leerling staat altijd centraal. 

Onze bijlessen zijn veelal zo opgezet dat bijlesdocent en leerling uitgaan van de stof voor biologie die in de klas wordt behandeld. Vervolgens gaan de bijlesdocent en de leerling samen stap voor stap de kennisachterstand wegwerken. 

In de bijles werk je daarnaast samen met de bijlesdocent geleidelijk toe naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Je zelfvertrouwen zal toenemen. Je gaat biologie misschien zelfs leuk vinden! Zeker als je cijfers door de bijlessen omhoog gaan.

 

Bijles biologie is maatwerk

 

Leerlingen hebben allemaal hun eigen, individuele problemen. Juist bij biologie maakt individueel onderwijs het grote verschil. Bijles is bij ABACUS maatwerk. Door individuele bijlessen biologie, waarbij een heldere uitleg en het intensief oefenen van de opgaven met de bijlesdocent centraal staat, wordt het verband tussen de geleerde stof en het komende proefwerk of de examenopgaven meestal duidelijk. Als de leerling daarnaast ook zelf nog de tijd neemt om te oefenen, is een ruim voldoende cijfer veelal de beloning.

 

Is biologie belangrijk?

 

Het vak biologie gaat over het bestuderen van planten, dieren en mensen. Je kijkt naar levende wezens. Je bestudeert de natuur. Je kijkt naar de ontwikkeling en groei van een baby. Of je bestudeert de samenstelling van het bloed. Alles wat je bij het vak biologie leert, kun je later mogelijk gebruiken in je beroep. Voor veel beroepen waarin je met mensen, dieren of planten werkt, heb je biologie nodig. Vaak komt daar ook biologie en scheikunde bij kijken.

 

Beginnen bij de basis met bijles biologie

 

Voor alle schoolvakken geldt dat nieuwe lesstof voortbouwt op wat al eerder is geleerd. Wij merken tijdens de bijlessen biologie dat het bij de (semi) exacte vakken zoals biologie, natuurkunde, wiskunde en scheikunde tot grote problemen leidt, als een leerling de oude lesstof niet goed heeft begrepen of zich eigen heeft gemaakt. De achterstand wordt snel groter en het zelfvertrouwen kan afnemen.

 

Individuele bijles biologie brengt snel verbetering

 

ABACUS' bijlesdocenten kennen dit verschijnsel maar al te goed. Ze zullen de bijlessen biologie beginnen met te achterhalen waar de leerling met de kennis en vaardigheden van het vak is blijven steken. Van daaruit wordt samen de achterstand weggewerkt en wordt toegewerkt naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Dat kan ook goed omdat ABACUS de leerlingen individueel helpt: precies het probleem van de leerling wordt aangepakt.

 

Ervaring met bijles biologie

 

Dat werkt snel en efficiënt en geeft weer zelfvertrouwen. Met gerichte hulp, uitleg, herhaling van de stof en het oefenen van de opgaven werken de meeste leerlingen tijdens de bijlessen biologie  hun onvoldoende snel weg. Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen biologie leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt.

 

Vertrouwen met bijles biologie

 

Bijles van ABACUS werkt snel en efficiënt en geeft weer zelfvertrouwen. Met gerichte hulp, uitleg, herhaling van de stof en het oefenen van de opgaven werken de meeste leerlingen tijdens de bijlessen biologie  hun onvoldoende snel weg.

Het helpt ook om de leerling te laten zien dat de lesstof uit de boeken van biologie alles te maken heeft met het dagelijkse leven! Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen biologie leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt.

Heb je biologie in je pakket en gaat het niet naar wens? Dan heb je misschien ook moeite met scheikunde of nask. Onze bijlesdocent biologie kan je vaak ook helpen met scheikunde en/of nask. Bijlessen biologie van ABACUS geven je het vertrouwen dat je nodig hebt.

 

ABACUS bijles, bekroonde bijles!