• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu

Bijles wiskunde

ABACUS biedt al meer dan 25 jaar zeer succesvolle bijlessen wiskunde voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijst, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw van vmbo, mavo, havo en vwo.

Infratest prijs voor beste bijlessen

 

Het ABACUS-concept heeft zich terdege bewezen. ABACUS kreeg maar liefst vier onderscheidingen: INFRATEST bekroonde onze bijlesdiensten en ons concept na landelijk onderzoek zelfs twee keer met een 9,2! Wij mogen bovendien het keurmerk van de Nederlandse Franchisevereniging dragen.

Ons instituut hecht veel waarde aan het aanbieden van kwaliteit, resultaat en persoonlijke betrokkenheid. Onze bijlesdocenten zijn goed bekend met de meest gangbare methodieken zoals 'Moderne Wiskunde' en 'Getal en Ruimte'. Onze bijlesdocenten kunnen je zowel met wiskunde a als met wiskunde b (c/d) verder helpen. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs helpen we je een gedegen basis te vormen voor de wiskunde van de bovenbouw. Goed leren rekenen kan daarbij een aandachtspunt zijn.

 

De combinatie van streng geselecteerde bijlesdocenten en een zorgvuldige intake zorgt jaar op jaar voor buitengewoon goede resultaten.

 

Bijles wiskunde van ABACUS helpt je echt verder

Omdat het vak wiskunde logisch is opgebouwd, komt het voor dat een leerling die met één onderdeel moeite heeft of een onderdeel helemaal heeft gemist, later minder gaat presteren. Een leerling die de basiskennis van wiskunde of rekenen mist, zal minder goed in staat zijn om voldoende wiskundige vaardigheden en kennis op te bouwen. 

Het is geen kwestie van even flink stampen om je achterstand met wiskunde weg te werken. In de bijles leer je enerzijds de basis op te frissen en te beheersen en werk je anderzijds naar de komende proefwerken of tentamens toe. Deze benadering helpt je echt verder. De bijles van ABACUS is doel -en resultaatgericht.

Bijles van ABACUS bij je thuis

 

Een goede bijlesdocent geeft toegang tot de logische oplossingen van de opgaven en kan zich verplaatsen in de denkwereld van de leerling. Een bijlesdocent neemt tijdens de bijles aan huis uitgebreid de tijd om met geduld en op een manier die bij de leerling past, de stof duidelijk uit te leggen. ABACUS heeft veel ervaring met het geven van bijlessen aan huis voor het vak wiskunde waarbij het begrip voor de leerling centraal staat. 

Onze bijlessen zijn veelal zo opgezet dat bijlesdocent en leerling uitgaan van de stof die in de klas wordt behandeld. Vervolgens gaan de bijlesdocent en de leerling samen stap voor stap de kennisachterstand wegwerken. In de bijles werk je daarnaast samen met de bijlesdocent toe naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Je zelfvertrouwen zal toenemen. Je gaat wiskunde misschien zelfs leuk vinden! Zeker als je cijfers door de bijlessen omhoog gaan.

 

Bijles wiskunde is maatwerk

Leerlingen hebben allemaal hun eigen, individuele problemen. Zeker bij wiskunde maakt individueel onderwijs het grote verschil. Bijles is bij ABACUS maatwerk. Door individuele bijlessen wiskunde, waarbij een heldere uitleg en het intensief oefenen van de opgaven met de bijlesdocent centraal staat, wordt het verband tussen de geleerde stof en het komende proefwerk of de examenopgaven meestal duidelijk. Als de leerling daarnaast ook zelf nog de tijd neemt om te oefenen, is een goed cijfer veelal de beloning.

 

ABACUS, de specialist in bijles wiskunde; meer dan 25 jaar ervaring van ABACUS met bijles wiskunde

 

Het ABACUS telraam, het logo van ABACUS, staat symbool voor de zeer gedegen reken- en wiskundige vaardigheden die wij onze leerlingen aanleren tijden de bijles.

 

Een basisbegrip van wiskunde is in Nederland verplicht omdat het belangrijk is voor bijna alle beroepen. Bovendien is wiskunde een verplicht kernvak. Ook leerlingen met dyscalculie kunnen we met bijles wiskunde helpen. Onze bijlesdocenten wiskunde kennen de juiste aanpak. Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen leert dat individuele bijles en eindexamentraining wiskunde snel tot aantoonbare verbetering leidt. Met onze bekroonde diensten mag ABACUS zich met recht specialist in bijles wiskunde noemen.

 

Examentraining voor leerlingen van 4 VMBO/MAVO, 5 HAVO en  6 VWO

 

Voor eindexamenleerlingen is er de mogelijkheid het bijlestraject te laten uitmonden in of aan te vangen met een gedegen en doeltreffende examentraining wiskunde. Door systematisch en doelgericht met een bijlesdocent van ABACUS uit de eindexamenbundel te gaan werken, vergroot je de kans op een geslaagd resultaat enorm. Je raakt goed vertrouwd met het type vraagstellingen, vergroot je vaardigheid in het snel en correct oplossen van de vraagstukken en, zeker niet onbelangrijk, je bent je zenuwen de baas omdat je inmiddels weet dat je de stof en de gevraagde vaardigheden beheerst. 

 

Wat leerlingen over wiskunde zeggen:

 

"De bijlesdocent van ABACUS was de eerste docent die mij wiskunde werkelijk kon uitleggen." 

“Met bijles wiskunde van ABACUS is mijn gemiddelde cijfer met 1.5 punt omhoog gegaan .”

“Als je de basis beheerst en een beetje aandacht en inzet hebt, kun je er gewoon goed in zijn.”

“Bij wiskunde is het cijfer voor mijn proefwerk totaal niet afhankelijk van de mening van mijn leraar, zoals bij andere vakken als Nederlands of Duits.”

“Er is niets leuker dan het besef dat je een opgave goed hebt opgelost. Bijles wiskunde helpt me daarbij enorm.”

“Wiskundesommen kun je goed of fout hebben, er zijn geen tussenoplossingen.”

“In tegenstelling tot geschiedenis en andere vakken waarbij je veel van buiten moet leren, kun je wiskunde begrijpen, het is minder abstract.”

“Er zijn veel soorten wiskunde, daarom is wiskunde zo interessant: getallenleer, functieleer, meetkunde, statistiek en nog veel meer…”

“Wiskunde is het enige vak dat altijd met logica heeft te maken.”

“Ik maak opgaven graag volgens een vast stramien waar eenduidige oplossingen uitkomen.”

“Het is nu eenmaal zo dat je je leven lang wiskunde nodig hebt. Bijles wiskunde is dan ook een goede investering.”

“Wiskunde is in alle landen over de hele wereld hetzelfde.”

 

NB: Bijles in wiskunde is het meest gevraagd bij ABACUS.