• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
  Bel gratis: 0800-22 22 876
Menu

Bijles wiskunde

Bij onze adviesgesprekken over bijles wiskunde horen we vaak: “Ik kan het gewoon niet!” Omdat het vak wiskunde logisch is opgebouwd, komt het voor dat een leerling die met één onderdeel moeite heeft of een onderdeel helemaal heeft gemist, later minder gaat presteren. Een leerling die de basiskennis van wiskunde of rekenen mist, zal minder goed in staat zijn om voldoende wiskundige vaardigheden en kennis op te bouwen. Het is geen kwestie van even flink stampen om je achterstand met wiskunde weg te werken. Bijles wiskunde helpt je dan uitstekend verder helpen.

Bijles wiskunde van ABACUS bij je thuis

Zo'n leerling heeft een goede bijlesdocent nodig die toegang geeft tot de logische oplossingen van de opgaven. Een bijlesdocent die tijdens de bijlessen wiskunde aan huis uitgebreid de tijd neemt om met geduld en op een manier die bij de leerling past, de stof duidelijk uit te leggen. ABACUS heeft veel ervaring met het geven van bijlessen voor het vak wiskunde. 

Onze bijlessen wiskunde zijn zo opgezet dat bijlesdocent en leerling uitgaan van de stof die in de klas wordt behandeld. Vervolgens gaan de bijlesdocent en de leerling samen stap voor stap de kennisachterstand wegwerken. In de bijles wiskunde werk je dan samen met de bijlesdocent toe naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Je zelfvertrouwen zal toenemen. Je gaat wiskunde misschien zelfs leuk vinden! Zeker als je cijfers door de bijles wiskunde omhoog gaan.

Bijles wiskunde is maatwerk

Leerlingen hebben allemaal hun eigen, individuele problemen. Zeker bij wiskunde maakt individueel onderwijs het grote verschil. Door individuele bijlessen wiskunde, waarbij een heldere uitleg en het intensief oefenen van de opgaven met de bijlesdocent centraal staat, wordt het verband tussen de geleerde stof en het komende proefwerk of de examenopgaven meestal duidelijk. Als de leerling daarnaast ook zelf nog de tijd neemt om te oefenen, is een goed cijfer veelal de beloning.

25 jaar ervaring van ABACUS met bijles wiskunde

Een basisbegrip van wiskunde is in Nederland verplicht omdat het belangrijk is voor bijna alle beroepen. Bovendien is wiskunde een verplicht kernvak. Ook leerlingen met dyscalculie kunnen we met bijles wiskunde helpen. Onze bijlesdocenten wiskunde kennen de juiste aanpak. Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen wiskunde leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt. 

Bijles wiskunde: wat leerlingen over wiskunde zeggen:

 • “Zonder bijles wiskunde kan ik het jammer genoeg helemaal niet.”
 • “Als je de basis beheerst en een beetje aandacht en inzet hebt, kun je er gewoon goed in zijn.”
 • “Bij wiskunde is het cijfer voor mijn proefwerk totaal niet afhankelijk van de mening van mijn leraar, zoals bij andere vakken als Nederlands of Duits.”
 • “Er is niets leuker dan het besef dat je een opgave goed hebt opgelost. Bijles wiskunde helpt me daarbij enorm.”
 • “Wiskundesommen kun je goed of fout hebben, er zijn geen tussenoplossingen.”
 • “In tegenstelling tot geschiedenis en andere vakken waarbij je veel van buiten moet leren, kun je wiskunde begrijpen, het is minder abstract.”
 • “Er zijn veel soorten wiskunde, daarom is wiskunde zo interessant: getallenleer, functieleer, meetkunde, statistiek en nog veel meer…”
 • “Wiskunde is het enige vak dat altijd met logica heeft te maken.”
 • “Ik maak opgaven graag volgens een vast stramien waar eenduidige oplossingen uitkomen.”
 • “Het is nu eenmaal zo dat je je leven lang wiskunde nodig hebt. Bijles wiskunde is dan ook een goede investering.”
 • “Wiskunde is in alle landen over de hele wereld hetzelfde.”

NB: Bijles wiskunde is het meest gevraagd bij ABACUS.