• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel gratis: 0800-22 22 876
Menu

Bijles Nederlands

Is je beheersing van het Nederlands niet voldoende, dan zul je ook problemen hebben met andere talen. Maar niet alleen met talen. Ook voor vakken als economie, geschiedenis en zelfs voor wiskunde is een goede beheersing van het Nederlands nodig. Nederlands is bovendien een verplicht kernvak. Het wordt gezien als mede bepalend voor je succes in het vervolgonderwijs en straks op de arbeidsmarkt. Intensieve en doelgerichte bijlessen Nederlands van ABACUS kunnen je verder helpen.

Bijles Nederlands is maatwerk

Een belangrijke oorzaak van problemen bij het vak Nederlands, kan zijn dat leerlingen weinig lezen. Natuurlijk lezen ze de hele dag op hun smartphones, maar dat zijn vaak niet het soort teksten waarmee je je kennis vergroot. Boeken en kranten lezen zorgt voor een grotere woordenschat, voor sneller begrip, voor betere mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en een betere beheersing van spelling en grammatica. Iemand die veel leest, weet meer en heeft een grotere algemene ontwikkeling. Daardoor gaat ook het leren van andere vakken sneller en beter, zoals geschiedenis, economie en zelfs rekenen en wiskunde.

Diverse onderwerpen behandelen met bijles Nederlands

Daarnaast kunnen spelling, grammatica en begrijpend lezen goed worden geoefend in gerichte bijlessen Nederlands. Andere onderwerpen waaraan kan worden gewerkt, zijn: tekstanalyse, po√ęzie-interpretatie, enz.

Bijles Nederlands leidt snel tot resultaat

Als uw kind dyslexie heeft, zullen wij rekening houdt met dit specifieke probleem. Als een slechte beheersing van het Nederlands ook voor problemen bij andere talen zorgt, kan ABACUS een bijlesdocent voor beide talen beschikbaar stellen. Zo kan er een bijdocent worden aangeboden die zowel bijles Nederlands als bijles in een vreemde taal zoals Engels, Frans of Duits verzorgt. Bijlessen Nederlands van ABACUS geven je de kennis en de vaardigheden  die je nodig hebt. Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen Nederlands leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt.