• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu

Bijles

ABACUS bijlesinstituut, met succes naar betere resultaten

Al meer dan 25 jaar biedt ABACUS bijlesinstituut individuele bijles aan huis. In een 1-op-1-context bieden we gerichte, vakinhoudelijk bijles en wordt de bijles altijd nauwkeurig afgestemd op wat de leerling nodig heeft. Door deze bijlessen worden veel leerlingen doelmatig en efficiënt  geholpen.

In ruim 25 jaar tijd heeft het ABACUS-concept van bijles zich bewezen. ABACUS kreeg maar liefst vier onderscheidingen: INFRATEST bekroonde onze bijlesdiensten en ons concept na landelijk onderzoek zelfs twee keer met een 9,2! Wij mogen bovendien het keurmerk van de Nederlandse Franchisevereniging dragen. Ons instituut hecht veel waarde aan het aanbieden van kwaliteit, resultaat en persoonlijke betrokkenheid.

ABACUS verzorgt sinds 1992 bijles in alle schoolvakken en op alle niveaus. De bijlesdocent kan in de context van de huiselijke situatie, vaak veel nauwkeuriger en sneller dan de docent op school, tijdens de bijles achterhalen welke kennisachterstanden en leerproblemen er zijn. Geen leerling is gelijk. De bijlesdocent kan het bijlesonderwijs rechtstreeks afstemmen op de persoonlijke en individuele omstandigheden van de leerling. De leerling als individu staat tijdens de bijles altijd centraal.

Thuisvoordeel van individuele bijles aan huis

Het thuisvoordeel speelt in de bijles een belangrijke rol: in de vertrouwde omgeving thuis leert de leerling het best. Het grote voordeel is dat deze vorm van bijles door ABACUS aan huis wordt aangeboden en niet, zoals gebruikelijk is bij vele bijlesinstituten, op een andere locatie waarbij uw kind geplaatst wordt in een grote groep met leerlingen uit verschillende klassen in hetzelfde lokaal.

Uw kind krijgt bij ABACUS tijdens de bijles in de vertrouwde omgeving thuis zonder overbodige prikkels echt alle individuele aandacht van de bijlesdocent en leert, veel sneller en effectiever dan in een grote, ongelijkmatige groep, de kennis en vaardigheden die nodig zijn om straks geheel zelfstandig succesvol te zijn op school. ABACUS verzorgt op deze wijze succesvolle bijles in alle vakken en op alle niveaus.

Overzicht vakken

Succesvolle bijles is maatwerk

Samen met de bijlesdocent van ABACUS ontwikkelt de leerling op deze manier inhoudelijke competenties, kennis, vaardigheden en enthousiasme voor een succesvolle schoolloopbaan. De bijles wordt, juist door deze individuele werkwijze, volledig afgestemd op wat de leerling nodig heeft. Maatwerk in de bijles is bij ABACUS altijd het uitgangspunt.

Een goede klik tussen bijlesdocent en leerling is cruciaal voor succes. Het intakegesprek bij u aan huis is dan ook een belangrijk onderdeel van het totale bijlestraject. Hierna gaat de bijles snel van start. Veelal kunnen we binnen een week beginnen met de bijles.

Het intakegesprek bij u aan huis voorafgaand aan de bijles

Het kosteloze adviesgesprek door ABACUS vormt de basis voor de individuele bijles voor de leerling. Het vindt thuis bij u plaats, net zoals de bijles zelf. Uiteraard bespreken we de leerprestaties en de behaalde cijfers. We kijken welk vak of welke vakken aandacht verdienen.

Welke achterstanden zijn er? Wanneer zijn de eerstkomende toetsen? Welke boeken worden er gebruikt op school? Hoe is de verstandhouding met de vakleraar op school? Maar we bespreken ook hoe de leerling zich voelt op school. Gaat hij/zij graag naar school? Wil de leerling zelf graag geholpen worden met bijles of wordt de bijles als belasting ervaren?

En de belangrijkste vraag: wat moet er in de bijles gebeuren om de problemen op te lossen? De uitkomst van het intakegesprek stelt ons in staat om een passende docent aan te bieden waardoor de kans op succes zo hoog mogelijk is.Op deze wijze is het rendement tijdens de bijles zo hoog mogelijk.

” De combinatie van streng geselecteerde bijlesdocenten en een zorgvuldige intake zorgt jaar op jaar voor buitengewoon goede resultaten."

Werkwijze

Wat doe je in de bijles?

Op de eerste plaats ga je in de bijles samen met de bijlesdocent gericht naar de eerstkomende toetsen toe werken. Dat is belangrijk want het cijfer moet waarschijnlijk omhoog. Vaak weet je al enige tijd van tevoren wanneer die komende toets zal plaatsvinden. Het geeft rust en vertrouwen als je weet dat je samen met de bijlesdocent eraan werkt om tijdens de bijles de lesstof te begrijpen en dat je zo een beter cijfer kan gaan halen.

Daarnaast kan het van belang zijn om in de bijles de basis van eerdere lesstof te gaan herhalen. Je merkt immers dat je niet vooruit komt, dat je wezenlijke onderdelen van voorgaande stof onvoldoende begrijpt en beheerst. Bij veel vakken is het namelijk zo dat de lessen voortbouwen op eerder behandelde lesstof. Wil je bijvoorbeeld de stof van de bovenbouw begrijpen dan is het noodzakelijk dat je de stof van de onderbouw voldoende begrijpt.

Basisschoolleerlingen 

Voor basisschoolleerlingen zijn er speciale trajecten. Informeer hiernaar bij uw dichtstbijzijnde ABACUS-bijlesinstituut.

Bijles of huiswerkbegeleiding?

Het kan uiteraard ook voorkomen dat er bij de leerling zowel een vorm van bijles als een vorm van huiswerkbegeleiding gewenst is. In het adviesgesprek van ABACUS bij u thuis bespreken we dan samen met u en uw kind de schoolsituatie, de achtergebleven kennis en vaardigheden, de studiehouding en het doel van de gewenste bijles of huiswerkbegeleiding. Vervolgens stellen we een individuele aanpak van bijles voor om succesvol op school te worden. Onze bijlesdocenten geven zowel bijles als studiebegeleiding en helpen je graag verder. Bijles en huiswerkbegeleiding kunnen overigens ook een overlap hebben.

Huiswerkbegeleiding

Zelfstandig worden op school als doel van de bijles

Immers, het gaat er uiteindelijk om dat de leerling zich in het onderwijs zelfstandig kan redden. Blijvende afhankelijkheid van bijles of de bijlesdocent is niet goed. Door kennis, inzicht en vaardigheden tijdens de bijles te ontwikkelen, is de kans op succes in het voortgezet onderwijs en later in het vervolgonderwijs op het mbo, hbo of de universiteit bovendien aanzienlijk groter. Als dan ook het onderwerp ’school’ niet langer zo’n beladen onderwerp van gesprek is, zou dat voor meer rust in de gezinssituatie kunnen zorgen. Onze ervaring van ruim 25 jaar bijles laat zien dat individuele bijles aan huis snel tot aantoonbare verbeteringen leiden.

Resultaten en kosten

Belangrijke redenen voor bijles

Ouders kiezen er vrijwel altijd voor om bijles te nemen omdat hun kind niet goed is in het vak waarin bijles gevolgd wordt. Daarnaast kiezen ouder met bijles bewust voor extra individuele aandacht en willen dat hun kind andere of extra uitleg krijgt naast de, kennelijk niet toereikende, uitleg van de docent op school. Meer dan 60 procent van de ouders die hun kind bijles aanbieden, menen dat hun kind geen bijles nodig zou hebben gehad als hij/zij meer persoonlijke aandacht op school zou krijgen. 

Bijles, maar niet voor altijd

Met individuele bijles bij u thuis door betrokken en bekwame docenten, is de totale duur van onze bijlestrajecten meestal korter dan op een extern bijlesinstituut en zijn de kosten uiteindelijk lager. Onze overtuiging is dat een individuele leerachterstand individueel en thuis met bijles moet worden aangepakt.

Groepsgewijze ondersteuning is in de praktijk meestal geen echte oplossing. Individuele bijles zou dan ook een tijdelijk middel moeten zijn om een leerling weer verder op weg te helpen. De bijles is een belangrijk hulpmiddel en is geen doel op zichzelf. Uiteindelijk gaat het erom de leerling te helpen om zelfstandig weer verder te kunnen met de kennis en de vaardigheden van de betreffende schoolvakken.

ABACUS concept

Ervaring met bijles telt

ABACUS heeft meer dan 25 jaar ervaring met bijles aan huis. Door de individuele bijlessen aan huis van ABACUS worden veel leerlingen efficiënt en doelmatig geholpen. 97% van alle ABACUS-leerlingen haalt door de bijlessen van ABACUS een hoger cijfer of gaat niet verder achteruit. Bijna 80 % van onze leerlingen haalt door bijles hogere cijfers. Bijles van ABACUS werkt!

ABACUS Startpagina

ABACUS bijles, bekroonde bijles!

In ruim 25 jaar tijd heeft het ABACUS-concept van bijles zich bewezen. ABACUS kreeg maar liefst vier onderscheidingen: INFRATEST bekroonde onze bijlesdiensten en ons concept van bijles na landelijk onderzoek zelfs twee keer met een 9,2! Wij mogen bovendien het keurmerk van de Nederlandse Franchisevereniging dragen. Ons instituut hecht veel waarde aan het aanbieden van kwaliteit, resultaat en persoonlijke betrokkenheid.

ABACUS bijlesinstituut verzorgt door heel Nederland bijles en vakinhoudelijke huiswerkbegeleiding bij u aan huis in alle schoolvakken en op alle niveaus. Daarnaast verzorgen wij aan huis eindexamentrainingen voor VMBO, MAVO, HAVO en VWO leerlingen en Cito trainingen en bijles voor alle leerlingen van de basisschool. In de loop van haar bestaan heeft ABACUS internationaal vanaf 1992 reeds met succes bijles gegeven aan honderdduizenden leerlingen.

Een bijlesdocent die één -op- één met een leerling aan de slag gaat met bijles, kan vaak beter dan de leraar op school ontdekken welke leerproblemen of leerachterstanden er zijn. Bovendien kan de bijlesdocent de bijles afstemmen op de persoonlijke leerstijl van de leerling. En in de vertrouwde omgeving thuis kan uw kind het best leren. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over bijles van ABACUS. Wij helpen u graag verder met bijles aan huis.

Vakken waarin ABACUS bijlessen verzorgt