• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu

Bijles basisschool / bijles Cito

Bijles basisschool: bijles taal / bijles begrijpend lezen

 


Bijlessen taal voor de basisschool van ABACUS kunnen een goede ondersteuning  bieden voor het verbeteren van de taalvaardigheid van uw kind. Taal op de basisschool bestaat uit de onderdelen: lezen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. Op elk gebied kan een bijlesdocent van ABACUS goede hulp bieden om uw kind op het juiste (Cito)niveau te brengen. ABACUS verzorgt bijles taal en bijles Cito aan huis voor groep 1 t/m groep 8 van de basisschool.

Lezen

Door in de bijlessen intensief te oefenen met verschillende leesstrategie├źn leert uw kind sneller en beter te lezen. En meer leesplezier te krijgen!

Bijles begrijpend lezen

Als uw kind moeite heeft met begrijpend lezen, heeft uw kind vaak ook moeite met vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en economie. Op het voortgezet onderwijs wordt veel waarde gehecht aan een goede score voor begrijpend lezen. Een belangrijke vaardigheid voor de ontwikkeling van uw kind! Bijles begrijpend lezen is veel gevraagd bij ABACUS. De begrijpend leesstrategie├źn zijn door onze een-op-een-aanpak in de bijles taal en bijles Cito van ABACUS goed aan te leren en te verbeteren. 

Woordenschat

Wanneer de woordenschat van uw kind beperkt is, heeft dat gevolgen voor de gehele taalvaardigheid. Met weinig woordkennis is het moeilijk teksten goed te kunnen lezen en begrijpen. Ook hierin kan een bijlesdocent van ABACUS een rol vervullen door veel verschillende woorden in teksten en zinnen aan te bieden.

Spelling

Wanneer je niet goed kunt spellen, kunnen mensen een verkeerd beeld van je mogelijkheden krijgen. In je verdere leven is goed spellen van belang, denk maar aan het schrijven van sollicitatiebrieven en e-mails. In de bijlessen taal en bijlessen Cito van ABACUS oefenen en herhalen we de spellingregels, zodat uw kind leert ze toe te passen.

Bijles basisschool: bijles rekenen

 

Bijles rekenen


Bijlessen rekenen voor de basisschool van ABACUS kunnen een goede ondersteuning  bieden voor het verbeteren van de rekenvaardigheden van uw kind. De basis voor goed rekenen wordt op de basisschool gelegd. Als hier achterstanden ontstaan, heeft dat consequenties voor de verdere  schoolontwikkeling van uw kind. Rekenvaardigheden worden steeds belangrijker. Kijk maar naar het verplicht stellen van de Rekentoets in het Voortgezet Onderwijs. ABACUS verzorgt bijles rekenen en bijles Cito bij u aan huis voor groep 1 t/m groep 8 van de basisschool.

Rekenvaardigheden en automatiseren

Soms leren kinderen zichzelf bepaalde manieren aan om sommen op te lossen, waardoor de kans op fouten juist wordt vergroot. In de lagere groepen komen ze meestal nog wel tot een goed antwoord, maar wanneer de sommen ingewikkelder worden, geeft dit problemen. Tijdens de bijlessen rekenen voor de basisschool van ABACUS zullen we aandacht besteden aan een goede rekenvaardigheid en het hoofdrekenen.  Dit zijn voorwaarden om in de hogere groepen goed en snel te kunnen rekenen.

Verhaaltjessommen / Citotoets rekenen

Kinderen met een goede rekenvaardigheid kunnen soms toch laag scoren op een Citotoets. Ze hebben moeite om de informatie uit de talige opgaven, de verhaaltjessommen, om te zetten in een rekensom en halen daardoor een lager resultaat. ABACUS kan uw kind met doelgerichte bijlessen rekenen en bijlessen Cito helpen om de juiste informatie uit de opgaven te halen, zodat uw kind zelf tot de juiste som en oplossing komt.

Bijles basisschool: citotraining / bijles Cito

 

Bijles groep 7 en bijles groep 8 / bijles Cito

 

Redenen voor bijles Cito bij ABACUS

Het kan zijn dat uw kind op de Citotoetsen anders presteert dan verwacht. Misschien geeft de leerkracht van de basisschool aan dat uw kind extra begeleiding nodig heeft of misschien twijfelt u juist aan het advies van de leerkracht. U heeft zelf het gevoel dat er meer inzit dan er uitkomt. Uw kind kan last hebben van nervositeit of prestatiedruk. Sommige kinderen hebben last van de vraagstelling van de Citotoetsen, die soms afwijkt van de gangbare methodetoetsen.

Bijles groep 7 en bijles groep 8 / citotraining

Bijles Cito in de vertrouwde omgeving thuis

ABACUS bijlesdocenten houden rekening met de individuele behoeftes van uw kind. De bijlesdocenten leren uw kind om de gevarieerde vraagstellingen van de Citotoets te begrijpen. We helpen uw kind in de vertrouwde omgeving thuis om met minder stress en meer vertrouwen de Citotoetsen te maken. ABACUS Citotrainingen en bijlessen Cito voor de basisschool worden gegeven aan kinderen uit alle groepen van het Basisonderwijs. ABACUS helpt met alle onderdelen van het Cito-Volgsysteem, de Entreetoets en de Eindtoets Basisonderwijs. Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden voor de IEP Eindtoets, de DIA-Eindtoets, de AMN Eindtoets en ROUTE 8.

Bijles Cito: alle onderdelen

In de bijlessen Cito van ABACUS kunnen alle onderdelen van rekenen en taal aan bod komen, afhankelijk van de behoeftes van uw kind. We verzorgen bijles groep 8, Citotraining en bijles groep 7, training Entreetoets. Samen met u spreken we af waar we aan gaan werken. Met individuele bijlessen Cito voor de basisschool en met gerichte Citotrainingen voor de basisschool behalen we in groep 7 en groep 8 over het algemeen zeer goede resultaten.

Bijles groep 1 t/m 6 / bijles Cito

Ook voor de lagere groepen van de basisschool verzorgen we al jaren met succes bijles taal, bijles rekenen of bijles Cito. Gezien de jonge leeftijd van deze leerlingen hechten we groot belang aan een zorgvuldige en uitgebreide intake zodat uw kind met succes kan worden geholpen in zijn of haar ontwikkeling.

 

ABACUS, DE SPECIALIST VOOR DE BASISSCHOOL!

 

Bijles voor de basisschool is een belangrijk middel om leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en kennis. Veel leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning bij vakken als lezen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. Bij Abacus begrijpen we dat bijles niet alleen draait om kennisoverdracht, maar ook om het vergroten van zelfvertrouwen en kracht.

Onze bijlesdocenten zijn zeer ervaren en hebben een enorme expertise op het gebied van rekenen en taal. Ze maken gebruik van ons eigen materiaal om leerlingen optimaal te ondersteunen. Abacus is een kwaliteitsinstituut en specialist in het geven van bijles voor de basisschool. Wij zijn trots op de vele prijzen die we hebben gewonnen voor onze excellente aanpak.

Onze bijlesdocenten richten zich op alle onderdelen van het basisonderwijs, van groep 1 tot en met groep 8. Ze zijn gespecialiseerd in het geven van bijles bij de Citotoets, Iep-toets, entreetoets en redactiesommen. Daarnaast bieden wij excellente citotraining aan om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op deze belangrijke toetsmomenten.

Onze bijlessen vinden plaats in de vertrouwde omgeving van het huis van de leerling. Dit zorgt voor een veilige en comfortabele omgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij geloven in maatwerk en een individuele aanpak, waarbij we inspelen op de specifieke behoeften en niveau van de leerling. Op deze manier zien we een enorme niveauverbetering bij onze leerlingen.

Bij Abacus geloven we dat rekenen en taal vaardigheden zijn die echt te leren zijn. Onze bijlesdocenten zijn experts in het aanleren van rekenvaardigheden en het verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen. Door onze bijles krijgen leerlingen het zelfvertrouwen en de kracht om eruit te halen wat erin zit. Wij helpen leerlingen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en het behalen van resultaten, waardoor faalangst wordt verminderd en leerlingen zich kunnen concentreren op hun groei en ontwikkeling.

Kortom, bijles voor de basisschool bij Abacus is een effectieve manier om leerlingen te ondersteunen bij het behalen van resultaten. Onze bijlesdocenten zijn experts in het vak en bieden maatwerk en een individuele aanpak. Leerlingen ontwikkelen niet alleen hun vaardigheden, maar ook hun zelfvertrouwen en kracht. Bij Abacus geloven we dat rekenen en taal vaardigheden zijn die te leren zijn en wij helpen leerlingen eruit te halen wat erin zit.