• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel gratis: 0800-22 22 876
Menu

Bijles aardrijkskunde

Aardrijkskunde is een breed opgezet vak. Je leert hoe landen in elkaar zitten. Je leert waar provincies en hun hoofdsteden liggen. Maar ook hoe het zit met hun politiek, cultuur, industrie en economie. Ook bestudeer je natuurkundige verschijnselen zoals aardbevingen, natuurrampen en vulkanen. Al deze onderdelen vind je, zeker in de bovenbouw, weer terug in de domeinen van het eindexamen zoals Vaardigheden, Wereld, Aarde, Ontwikkelingsland en Leefomgeving.

Problemen met aardrijkskunde kunnen ontstaan doordat een leerling een achterstand oploopt of door een verkeerde leertechniek. ABACUS-bijlesdocenten kennen dit verschijnsel maar al te goed. Ze zullen de bijlessen aardrijkskunde beginnen met te achterhalen waar de leerling met de kennis en vaardigheden van het vak is blijven steken. Vandaaruit wordt samen de achterstand weggewerkt en wordt toegewerkt naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Dat kan ook goed omdat ABACUS de leerlingen individueel helpt: precies het probleem van uw kind wordt aangepakt.

Dat werkt snel en efficiƫnt en geeft weer zelfvertrouwen. M
et gerichte hulp, uitleg, herhaling van de stof en het oefenen van de opgaven werken de meeste leerlingen tijdens de bijlessen aardrijkskunde hun onvoldoende snel weg. Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen aardrijkskunde leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt.