• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu

Bijles aardrijkskunde

ABACUS biedt al meer dan 25 jaar zeer succesvolle bijlessen aardrijkskunde voor alle leerlingen van het voortgezet onderwijst, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw van vmbo, mavo, havo en vwo. Het ABACUS-concept heeft zich terdege bewezen. ABACUS kreeg maar liefst vier onderscheidingen: INFRATEST bekroonde onze bijlesdiensten en ons concept na landelijk onderzoek zelfs twee keer met een 9,2! Wij mogen bovendien het keurmerk van de Nederlandse Franchisevereniging dragen.

Ons instituut hecht veel waarde aan het aanbieden van kwaliteit, resultaat en persoonlijke betrokkenheid. Onze bijlesdocenten zijn goed bekend met de meest gangbare methodieken van aardrijkskunde. In de onderbouw van het voortgezet onderwijs helpen we je een gedegen basis te vormen voor het vak aardrijkskunde van de bovenbouw.

ABACUS helpt met bijles aardrijkskunde

Bijles geeft je duidelijkheid in de veelheid en complexiteit van de vele onderwerpen. Immers, aardrijkskunde is een breed opgezet vak. Je leert hoe landen in elkaar zitten. Je leert waar provincies en hun hoofdsteden liggen. Maar ook hoe het zit met hun politiek, cultuur, industrie en economie.

Ook bestudeer je natuurkundige verschijnselen zoals aardbevingen, natuurrampen en vulkanen. Al deze onderdelen vind je, zeker in de bovenbouw, weer terug in de domeinen van het eindexamen zoals Vaardigheden, Wereld, Aarde, Ontwikkelingsland en Leefomgeving. In de bijles van ABACUS leer je hoe je het vak kunt aanpakken en hoe je goede resultaten kunt behalen. ABACUS helpt je verder met aardrijkskunde.

Bijles Aardrijkskunde is maatwerk

Problemen met aardrijkskunde kunnen ontstaan doordat een leerling een achterstand oploopt of door een verkeerde leertechniek. ABACUS-bijlesdocenten kennen dit verschijnsel maar al te goed. Ze zullen de bijlessen aardrijkskunde beginnen met te achterhalen waar de leerling met de kennis en vaardigheden van het vak is blijven steken. Van daaruit wordt samen de achterstand weggewerkt en wordt toegewerkt naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Dat kan ook goed omdat ABACUS de leerlingen individueel helpt: precies het probleem van uw kind wordt aangepakt.

Bijles aardrijkskunde brengt snel verbetering!

Dat werkt snel en efficiĆ«nt en geeft weer zelfvertrouwen. Met gerichte hulp, uitleg, herhaling van de stof en het oefenen van de opgaven werken de meeste leerlingen tijdens de bijlessen aardrijkskunde hun onvoldoende snel weg. Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen aardrijkskunde leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt.