• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu
Wijzig postcode

Uw ABACUS bijlessen

ABACUS bijlesinstituut Salland

Saskia Husken

Uw contactpersoon

Saskia Husken

Ik zal u graag informeren over individuele bijlessen bij u thuis.

088-233 24 27

Bijles Deventer individueel bij u thuis

Bijles Deventer van Abacus Bijlesinstituut

Bent u op zoek naar individuele bijles aan huis of  huiswerkbegeleiding in de regio Deventer? Dan is Abacus Bijlesinstituut de juiste keuze. Onze bijlessen in Deventer zijn individueel en bij de leerling thuis. Deze vorm van bijles of studiebegeleiding is de meest efficiĆ«nte manier. Uw kind wordt geholpen door een docent die alle aandacht voor hem of haar heeft en die een methode kiest die bij uw kind past. De bijlessen zijn daardoor doeltreffend en de periode waarin de bijles nodig is kan zo kort mogelijk blijven. Naast bijles aan huis in Deventer bieden we ook bijles thuis in de gemeente Hellendoorn, Raalte en Olst-Wijhe

Wilt u direct informatie over bijles in de regio Deventer?

 bel ons dan op nummer: 088-233 24 27 of vul het contactformulier in.

contactformulier

Welke leerlingen krijgen bijles?

Abacus Bijlesinstituut verzorgt bijlessen aan leerlingen in het basis-en voortgezet onderwijs. Tevens bieden wij bijlessen aan leerlingen van het mbo, hbo en wo.

Bijles basisonderwijs

Bijlessen taal en rekenen kunnen een goede ondersteuning bieden voor het verbeteren van de reken- en taalvaardigheden van uw kind. De basis voor deze vaardigheden worden op de basisschool gelegd. Als hier achterstanden ontstaan, kan dat consequenties hebben voor de verdere schoolontwikkeling van uw kind. Bijles kan dan een goede ondersteuning bieden.

Bijles voortgezet onderwijs

De vakken in het voortgezet onderwijs zijn zeer divers. In alle vakken goed zijn, is meestal niet de realiteit. Vakken die uw kind minder leuk vindt, zijn dan meestal ook de vakken waar hij of zij minder voor scoort. Dit kan tot problemen leiden. Zeker de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde behoren tot de vakken waar men wel een bepaalde score zal moeten halen. Met behulp van bijlessen kan dit probleem ondervangen worden. Ook kunnen er allerlei andere factoren zijn waarom het even niet lukt op school. Veel lesuitval, een docent waar het niet mee klikt of ziekte kunnen een reden zijn voor slechte cijfers. 

Werkwijze bijles Deventer

Voorafgaand aan de bijlessen vindt er eerst een kosteloos intakegesprek plaats bij u thuis. Samen met u en uw zoon/dochter bespreken we de leerprestaties en de behaalde cijfers. We bekijken welke vakken aandacht verdienen en waar precies de moeilijkheid in zit. Wanneer zijn de eerstvolgende toetsen en welke boeken worden gebruikt? Aan de hand van de intake wordt bekeken welke bijlesdocent het best past bij uw kind.

Vakken

Abacus bijlesinstituut Deventer biedt bijlessen aan voor alle vakken in het voortgezet onderwijs, het basisonderwijs en het mbo, hbo en wo. Bijles aan basisschoolleerlingen is meestal gericht op rekenen, taal en begrijpend lezen. In het voortgezet onderwijs is veel vraag naar bijles wiskunde en bijles Engels. Ook alle andere vakken worden zeer regelmatig gevraagd. Voor meer informatie over de vakken zie onderaan de pagina.

Voordelen bijles van Abacus bijlesinstituut

Door de individuele aanpak worden de lessen afgestemd op uw zoon of dochter.

De bijlessen in Deventer en regio vinden plaats bij u thuis. U heeft geen extra reistijd en kosten. Uw kind is in zijn eigen omgeving en heeft de benodigde spullen bij de hand. U kunt makkelijk met de docent de vorderingen van uw kind bespreken.

De bijlestijden spreekt u zelf met de docent af. Dit kan in de middagen, avonden en soms zelf in de weekenden plaatsvinden.

Uw kind kan ook bijles krijgen in meerdere vakken. Het aantal lessen kan worden uitgebreid mocht dat nodig zijn. Ook zijn er diverse vormen van huiswerkbegeleiding mogelijk aan huis.

Door de bijles hoeft u zich minder zorgen te maken over de vorderingen van uw kind. De bijlesdocent zal zich nu ontfermen over de leerprestaties van uw kind. U kunt altijd overleggen met de docent en ook met de contactpersoon van uw Abacus Bijlesinstituut kunt u contact opnemen.

Maatwerk

Maatwerk is bij Abacus altijd het uitgangspunt. Samen met de bijlesdocent ontwikkelt de leerling inhoudelijke competenties, vaardigheden, kennis en enthousiasme voor een succesvolle schoolloopbaan. Door het individuele karakter van de lessen kan dit allemaal afgestemd worden op de betreffende leerling. Geen enkele student is hetzelfde en de behoeften zullen daarom verschillend zijn. Een goede klik tussen bijlesdocent en leerling is heel belangrijk voor het succes van de bijlessen. Daarom kiezen wij ook voor een persoonlijk intake gesprek. dit is de enige manier om een goed beeld van de leerling en de situatie te krijgen. We willen de leerling leren kennen en hem of haar vooruit helpen. Uiteraard met goede resultaten ofwel met betere cijfers.

 

In de regio Deventer bieden we verder de volgende trainingen aan.

Examentraining Deventer

 CITO training Deventer

 Huiswerkbegeleiding Deventer

 Bijles Deventer

 Bijles basisschool Deventer

Bijles Studenten MBO, HBO en WO

Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag van 9.00-20.00 uur.

088-233 24 27

 

Vakken

Bijles Wiskunde Deventer

Bijles Engels Deventer

Bijles natuurkunde Deventer

Bijles scheikunde Deventer

Bijles Nederlands Deventer

Bijles Economie en bedrijfseconomie Deventer

Bijles rekenen Deventer

Bijles biologie Deventer

 Bijles Frans Deventer

Bijles Duits Deventer

Bijles geschiedenis Deventer

 Bijles aardrijkskunde Deventer