• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu
Wijzig postcode

Uw ABACUS bijlessen

ABACUS bijlesinstituut Salland

Saskia Husken

Uw contactpersoon

Saskia Husken

Ik zal u graag informeren over individuele bijlessen bij u thuis.

088-233 24 27

Huiswerkbegeleiding Deventer

Huiswerkbegeleiding Deventer en Salland

Individuele huiswerkbegeleiding van ABACUS: met succes naar betere resultaten

Naast individuele bijlessen aan huis biedt ABACUS ook individuele huiswerkbegeleiding in Deventer aan huis . Gaat het bij bijles vooral om gerichte vakinhoudelijke hulp, bij vak-gerelateerde huiswerkbegeleiding ligt de focus meer op het organiseren, structureren en ‘leren leren’ van de behandelde leerstof van school. Agendaplanning en het systematisch toewerken naar belangrijke toetsen met een bijlesdocent van ABACUS spelen hierbij een belangrijke rol.

Thuisvoordeel van individuele huiswerkbegeleiding Deventer aan huis

Het grote voordeel is dat deze vorm van huiswerkbegeleiding door ABACUS aan huis in Deventer wordt aangeboden en niet, zoals gebruikelijk is bij vele huiswerkinstituten, op een externe locatie waarbij uw kind geplaatst wordt in een grote groep met leerlingen uit verschillende klassen in hetzelfde lokaal. Uw kind krijgt bij ABACUS in een vertrouwde omgeving zonder overbodige prikkels werkelijk alle individuele aandacht van de docent en leert, veel sneller en effectiever dan in een grote groep de concentratie en discipline op te brengen om straks geheel zelfstandig succesvol te zijn op school. ABACUS verzorgt op deze wijze succesvolle huiswerkbegeleiding in Deventer in alle vakken en op alle niveaus.

Overzicht vakken

Maatwerk als uitgangspunt bij de huiswerkbegeleiding

Samen met de docent van ABACUS ontwikkelt de leerling op deze manier studieroutine, motivatie en enthousiasme om de schoolloopbaan tot een goed einde te brengen. De huiswerkbegeleiding wordt, juist door de individuele aanpak, volledig afgestemd op wat de leerling nodig heeft. Maatwerk is altijd het uitgangspunt. Een goede klik tussen bijlesdocent en leerling is de basis voor succes. Het intakegesprek aan huis is dan ook een belangrijk startpunt van het huiswerkbegeleidingstraject.

Bel voor huiswerkbegeleiding Deventer of bijles Deventer tel: 088-233 24 27

De intake voorafgaand aan de huiswerkbegeleiding

Het kosteloze intakegesprek door ABACUS vormt de basis voor de individuele huiswerkbegeleiding in Deventer. Het vindt thuis bij u plaats, net zoals de huiswerkbegeleiding. Uiteraard bespreken we de leerprestaties en de behaalde cijfers. We kijken welke vakinhoudelijke ondersteuning gewenst is. Welke achterstanden zijn er? Wanneer zijn de eerstkomende toetsen? Welke boeken worden er gebruikt op school? Hoe is de verstandhouding met de vakleraar op school? Maar we bespreken ook hoe de leerling zich voelt op school. Gaat hij/zij graag naar school? Wil de leerling zelf graag geholpen worden of wordt de bijles als belasting ervaren? En de belangrijkste vraag: wat moet er gebeuren om de problemen op te lossen? De uitkomst van het intakegesprek is bedoeld om een passende docent aan te bieden waardoor de kans op succes zo hoog mogelijk is.

Werkwijze

Wat doe je eigenlijk bij huiswerkbegeleiding Deventer?

Tijdens de vakinhoudelijke huiswerkbegeleiding wordt er gewerkt aan het plannen en uitvoeren van het huiswerk. Huiswerkbegeleiding in Deventer richt zich vaak op (agenda)planning met concrete doelstellingen, hulp bij planning op dag- en weekbasis, hulp bij studievaardigheden, het overhoren, beoordelen en controleren van gemaakt huiswerk, het onderscheiden van hoofd-en bijzaken, het ‘leren leren’ en het motiveren en enthousiasmeren van de leerling. Je krijgt meer plezier in het schoolwerk naarmate je meer controle over het huiswerk hebt en betere resultaten gaat halen, zo is onze ervaring. Voor basisschoolleerlingen zijn er speciale trajecten, afhankelijk van de doelstellingen. Informeer hiervoor bij uw dichtstbijzijnde ABACUS-bijlesinstituut.

De combinatie van huiswerkbegeleiding en bijles

Het kan uiteraard ook voorkomen dat er bij de leerling zowel een vorm van huiswerkbegeleiding als een vorm van bijles gewenst is. In het adviesgesprek van ABACUS bij u thuis bespreken we dan samen met u en uw kind de schoolsituatie, de studiehouding en het doel van de gewenste combinatie van bijles en huiswerkbegeleiding. Op basis daarvan stellen we een individuele aanpak voor om succesvol op school te zijn.

Bijles Deventer

Zelfstandig worden op school als doel van de huiswerkbegeleiding

Immers, het gaat er uiteindelijk om dat de leerling zich in het onderwijs zelfstandig kan redden. Blijvende afhankelijkheid is niet goed. Door specifieke (studie)vaardigheden tijdens de huiswerkbegeleiding in Deventer te ontwikkelen, is de kans op succes in het voortgezet onderwijs en later in het vervolgonderwijs op het mbo, hbo of de universiteit bovendien aanzienlijk groter. Wanneer bovendien het onderwerp ’school’ niet langer zo’n beladen onderwerp van gesprek is, zou dat voor meer rust in uw gezin kunnen zorgen. Onze ervaring van ruim 25 jaar begeleiding leert dat individuele huiswerkbegeleiding snel tot aantoonbare verbetering leidt.      

Resultaten en kosten

Huiswerkbegeleiding Deventer is een tijdelijk middel

Met individuele huiswerkbegeleiding bij u thuis in Deventer door betrokken en bekwame docenten, is de totale duur van onze begeleiding meestal korter dan op een extern huiswerkinstituut en zijn de kosten uiteindelijk veelal lager. Onze overtuiging is dat een individuele leerachterstand individueel moet worden aangepakt. Groepsgewijze ondersteuning is in de praktijk meestal geen echte oplossing. Individuele huiswerkbegeleiding zou een tijdelijk middel moeten zijn om een leerling weer op de rails te krijgen. Uiteindelijk gaat het erom de leerling te helpen om zelfstandig weer verder te kunnen met de organisatie en de planning van de schoolvakken.

ABACUS concept