• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu
Wijzig postcode

Uw ABACUS bijlessen

ABACUS bijlesinstituut Salland

Saskia Husken

Uw contactpersoon

Saskia Husken

Ik zal u graag informeren over individuele bijlessen bij u thuis.

088-233 24 27

Bijles scheikunde Deventer

Bijles scheikunde in Deventer en Salland

Scheikunde is een klassiek leervak: op school leer je over organische en anorganische stoffen. In de practicalessen zie je de reacties als verschillende stoffen met elkaar in aanraking komen. Zonder scheikunde zouden we nu nog in het stenen tijdperk leven. Hetzelfde geldt ook voor het vak natuurkunde. Al is het soms niet meteen zichtbaar in de schoolvakken, je hele leven wordt bepaald door de basiswetenschappen natuur- en scheikunde.

Beginnen bij de basis met bijles scheikunde in Deventer

Voor alle schoolvakken geldt dat nieuwe lesstof voortbouwt op wat al eerder is geleerd. Wij merken tijdens de bijlessen scheikunde dat het bij de exacte vakken zoals natuurkunde, wiskunde en scheikunde tot grote problemen leidt, als een leerling de oude lesstof niet goed heeft begrepen of zich eigen heeft gemaakt. De achterstand wordt snel groter en het zelfvertrouwen kan afnemen.

Individuele bijles scheikunde Deventer brengt snel verbetering

ABACUS-bijlesdocenten kennen dit verschijnsel maar al te goed. Ze zullen de bijlessen scheikunde beginnen met te achterhalen waar de leerling met de kennis en vaardigheden van het vak is blijven steken. Vandaaruit wordt samen de achterstand weggewerkt en wordt toegewerkt naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Dat kan ook goed omdat ABACUS de leerlingen individueel helpt: precies het probleem van uw kind wordt aangepakt.

Ervaring met ABACUS bijles scheikunde Deventer

Dat werkt snel en efficiĆ«nt en geeft weer zelfvertrouwen. Met gerichte hulp, uitleg, herhaling van de stof en het oefenen van de opgaven werken de meeste leerlingen tijdens de bijlessen scheikunde  hun onvoldoende snel weg. Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen scheikunde leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt.

Bel gerust voor bijles Deventer, scheikunde

Bijles Deventer tel: 088 233 24 27