• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu
Wijzig postcode

Uw ABACUS bijlessen

ABACUS bijlesinstituut Salland

Saskia Husken

Uw contactpersoon

Saskia Husken

Ik zal u graag informeren over individuele bijlessen bij u thuis.

088-233 24 27

Bijles geschiedenis Deventer

Bijles geschiedenis in Deventer en Salland

Geschiedenis gaat over de chronologische (volg)orde van gebeurtenissen. Daarbij maakt men kritisch gebruik van bronnen. Men wil begrip en inzicht verkrijgen over volken en culturen. Veelal worden de diverse onderwerpen voor geschiedenis, zeker in de bovenbouw, gegroepeerd in de domeinen Historisch besef, Oriëntatiekennis, Thema’s, Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie en Oriëntatie op studie en beroep.

Bijles geschiedenis geeft duidelijkheid

Bij het vak geschiedenis weet de leerling vaak niet hoe de lange teksten moeten worden geleerd en geïnterpreteerd, wat nu eigenlijk belangrijk is en wat van minder belang, hoe de verbanden moeten worden gelegd en vooral ook, hoe de docent straks op het proefwerk of tentamen de geleerde stof aan de leerling gaat vragen. Hoe ziet straks het proefwerk eruit? Hoe geef ik de juiste antwoorden? Wat zijn de juiste antwoorden? Bij het vak geschiedenis is dit voor de leerling vaak niet duidelijk. Bijles geschiedenis zal je hierbij helpen. De bijles geschiedenis Deventer zal je helderheid en structuur geven. 

Bijles geschiedenis in Deventer is maatwerk

Problemen met geschiedenis kunnen ontstaan doordat een leerling een achterstand oploopt of door een verkeerde leertechniek. ABACUS-bijlesdocenten kennen dit verschijnsel maar al te goed. Ze zullen de bijlessen geschiedenis in Deventer beginnen met te achterhalen waar de leerling met de kennis en vaardigheden van het vak is blijven steken. Van daaruit wordt samen de achterstand weggewerkt en wordt toegewerkt naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Dat kan ook goed omdat ABACUS de leerlingen individueel helpt: precies het probleem van uw kind wordt aangepakt. 

Veel ervaring met bijles geschiedenis in Deventer van ABACUS

Dat werkt snel en efficiënt en geeft weer zelfvertrouwen. Met gerichte hulp, uitleg, herhaling van de stof en het oefenen van de opgaven werken de meeste leerlingen tijdens de bijlessen geschiedenis hun onvoldoende snel weg. Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen geschiedenis leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt.

Bel gerust voor bijles Deventer, geschiedenis

Bijles Deventer tel: 088-233 24 27