• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu
Wijzig postcode

Uw ABACUS bijlessen

ABACUS bijlesinstituut Salland

Saskia Husken

Uw contactpersoon

Saskia Husken

Ik zal u graag informeren over individuele bijlessen bij u thuis.

088-233 24 27

Bijles economie en bedrijfseconomie Deventer

Bijles economie en bijles bedrijfseconomie in Deventer aan huis

Onder de verzamelnaam ‘economie’ vallen verschillende vakken: economie, boekhouden, bedrijfseconomie, business administration, algemene economie of economie & recht. We leggen in onze bijlessen economie en bijlessen bedrijfseconomie de nadruk op economisch denken en toepassen. Iedereen die de economische context snapt, begrijpt economische begrippen en cijfers beter en kan dus makkelijker opgaven en rekensommen maken.

Bijles economie Deventer en de verschillende domeinen

Het programma voor economie is op school onderverdeeld in diverse domeinen namelijk de concepten Vaardigheden, Schaarste, Ruil, Markt, Ruilen over de tijd, Samenwerken en onderhandelen, Risico en informatie, Welvaart en groei, Goede tijden, slechte tijden, Onderzoek en experiment en Keuzeonderwerpen.

Het vak bedrijfseconomie, voorheen management en organisatie, gaat vooral over ondernemerschap en financiële redzaamheid. Het programma voor bedrijfseconomie richt zich op de domeinen Vaardigheden, Van persoon naar rechtspersoon, Interne organisatie en personeelsbeleid, Investeren en financieren, Marketing, Financieel beleid en Verslaggeving.

Helderheid met bijles economie van ABACUS in Deventer en Salland

Economie noemt men wel een alfa- en een bèta vak tegelijk. Er wordt niet alleen van je verwacht dat je grote stukken tekst kan lezen en verwerken maar ook moet je goed en vlot kunnen rekenen. Daarnaast moet je goed zijn in begripsanalyse en functies kunnen interpreteren. Je moet verbanden kunnen aantonen tussen de economische theorieën en de leefomgeving. Kortom, het vak economie vraagt vele, complexe vaardigheden. Vaak zien leerlingen bij het vak economie ‘door de bomen het bos niet meer’.

ABACUS-bijlesdocenten kennen dit verschijnsel maar al te goed. Ze zullen de bijlessen economie en bedrijfseconomie beginnen met te achterhalen waar de leerling met de kennis en vaardigheden van het vak is blijven steken. Van daaruit wordt samen de achterstand weggewerkt en wordt toegewerkt naar de eerstkomende toetsen of inhaaltoetsen. Dat kan ook goed omdat ABACUS de leerlingen individueel helpt: precies het probleem van uw kind wordt aangepakt.

Ervaring met bijles economie in Deventer

Dat werkt snel en efficiënt en geeft weer zelfvertrouwen. Met gerichte hulp, uitleg, herhaling van de stof en het oefenen van de opgaven werken de meeste leerlingen tijdens de bijlessen economie en bedrijfseconomie in Deventer hun onvoldoende snel weg. Het helpt ook om de leerling te laten zien dat de lesstof uit de boeken alles te maken heeft met het dagelijkse ‘economische’ leven! Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen economie leert dat individuele bijles snel tot aantoonbare verbetering leidt.

Bel gerust voor bijles Deventer, economie

Bijles Deventer tel: 088-233 24 27