• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
    Bel ons 088-233 24 00
Menu
Wijzig postcode

Uw ABACUS bijlessen

ABACUS bijlesinstituut Salland

Saskia Husken

Uw contactpersoon

Saskia Husken

Ik zal u graag informeren over individuele bijlessen bij u thuis.

088-233 24 27

Bijles Deventer

Bijles Deventer

Individuele bijles aan huis van ABACUS: met succes naar betere resultaten

Al meer dan 25 jaar biedt ABACUS bijlesinstituut individuele bijlessen aan huis in Deventer en heel Salland. In een 1-op-1-context bieden we gerichte, vakinhoudelijk hulp en worden de bijlessen altijd nauwkeurig afgestemd op wat de leerling nodig heeft. Door deze bijlessen worden veel leerlingen doelmatig en efficiënt  geholpen. ABACUS verzorgt sinds 1992 bijlessen in alle schoolvakken en op alle niveaus. De bijlesdocent kan in de context van de huiselijke situatie, vaak veel nauwkeuriger en sneller dan de docent op school, achterhalen welke kennisachterstanden en leerproblemen er zijn. Geen leerling is gelijk. De bijlesdocent kan het bijlesonderwijs rechtstreeks afstemmen op de persoonlijke en individuele omstandigheden van de leerling. De leerling als individu staat tijdens de bijles altijd centraal.

Thuisvoordeel van individuele bijles aan huis in Deventer

Het thuisvoordeel speelt in de bijles een belangrijke rol: in de vertrouwde omgeving thuis leert de leerling het best. Het grote voordeel is dat deze vorm van bijles door ABACUS aan huis wordt aangeboden en niet, zoals gebruikelijk is bij vele bijlesinstituten, op een andere locatie waarbij uw kind geplaatst wordt in een grote groep met leerlingen uit verschillende klassen in hetzelfde lokaal. Uw kind krijgt bij ABACUS in de vertrouwde omgeving thuis zonder overbodige prikkels echt alle individuele aandacht van de bijlesdocent en leert, veel sneller en effectiever dan in een grote, ongelijkmatige groep, de kennis en vaardigheden die nodig zijn om straks geheel zelfstandig succesvol te zijn op school. ABACUS verzorgt op deze wijze succesvolle bijlessen in alle vakken en op alle niveaus.

Overzicht vakken

Succesvolle bijles is maatwerk

Samen met de bijlesdocent van ABACUS ontwikkelt de leerling op deze manier inhoudelijke competenties, kennis, vaardigheden en enthousiasme voor een succesvolle schoolloopbaan. De bijlessen worden, juist door deze individuele werkwijze, volledig afgestemd op wat de leerling nodig heeft. Maatwerk is bij ABACUS altijd het uitgangspunt. Een goede klik tussen bijlesdocent en leerling is cruciaal voor succes. Het intakegesprek bij u aan huis is dan ook een belangrijk onderdeel van het totale bijlestraject.

Het intakegesprek voorafgaand aan de bijles in Deventer

Het kosteloze adviesgesprek door ABACUS vormt de basis voor de individuele bijles thuis in Deventer voor de leerling. Het vindt thuis bij u plaats, net zoals de bijlessen. Uiteraard bespreken we de leerprestaties en de behaalde cijfers. We kijken welk vak of welke vakken aandacht verdienen. Welke achterstanden zijn er? Wanneer zijn de eerstkomende toetsen? Welke boeken worden er gebruikt op school? Hoe is de verstandhouding met de vakleraar op school? Maar we bespreken ook hoe de leerling zich voelt op school. Gaat hij/zij graag naar school? Wil de leerling zelf graag geholpen worden of wordt de bijles als belasting ervaren? En de belangrijkste vraag: wat moet er gebeuren om de problemen op te lossen? De uitkomst van het intakegesprek stelt ons in staat om een passende docent aan te bieden waardoor de kans op succes zo hoog mogelijk is.

Werkwijze

Wat doe je in de bijles?

Op de eerste plaats ga je in de bijles samen met de bijlesdocent gericht naar de eerstkomende toetsen toe werken. Dat is belangrijk want het cijfer moet waarschijnlijk omhoog. Vaak weet je al enige tijd van tevoren wanneer die komende toets zal plaatsvinden. Het geeft rust en vertrouwen als je weet dat je samen met de bijlesdocent eraan werkt om de lesstof te begrijpen en dat je zo een beter cijfer kan gaan halen. Daarnaast kan het van belang zijn om in de bijles in Deventer de basis van eerdere lesstof te gaan herhalen. Je merkt immers dat je niet vooruit komt, dat je wezenlijke onderdelen van voorgaande stof onvoldoende begrijpt en beheerst. Bij veel vakken is het namelijk zo dat de lessen voortbouwen op eerder behandelde lesstof. Wil je bijvoorbeeld de stof van de bovenbouw begrijpen dan is het noodzakelijk dat je de stof van de onderbouw voldoende begrijpt. Voor basisschoolleerlingen zijn er speciale trajecten. Informeer hiernaar bij uw dichtstbijzijnde ABACUS-bijlesinstituut.

Bijles of huiswerkbegeleiding?

Het kan uiteraard ook voorkomen dat er bij de leerling zowel een vorm van bijles als een vorm van huiswerkbegeleiding gewenst is. In het adviesgesprek van ABACUS bij u thuis bespreken we dan samen met u en uw kind de schoolsituatie, de achtergebleven kennis en vaardigheden, de studiehouding en het doel van de gewenste bijles of huiswerkbegeleiding. Vervolgens stellen we een individuele aanpak voor om succesvol op school te worden. Onze bijlesdocenten geven zowel bijles als studiebegeleiding en helpen je graag verder.

Huiswerkbegeleiding Deventer

Zelfstandig worden op school als doel van de bijles

Immers, het gaat er uiteindelijk om dat de leerling zich in het onderwijs zelfstandig kan redden. Blijvende afhankelijkheid van bijles of de bijlesdocent is niet goed. Door kennis, inzicht en vaardigheden tijdens de bijlessen te ontwikkelen, is de kans op succes in het voortgezet onderwijs en later in het vervolgonderwijs op het mbo, hbo of de universiteit bovendien aanzienlijk groter. Als dan ook het onderwerp ’school’ niet langer zo’n beladen onderwerp van gesprek is, zou dat voor meer rust in de gezinssituatie kunnen zorgen. Onze ervaring van ruim 25 jaar bijlessen laat zien dat individuele bijlessen aan huis in Deventer snel tot aantoonbare verbeteringen leiden.

Resultaten en kosten

Belangrijke redenen voor bijles Deventer

Ouders kiezen er vrijwel altijd voor om bijles te nemen omdat hun kind niet goed is in het vak waarin bijles gevolgd wordt. Daarnaast kiezen ouder bewust voor extra individuele aandacht en willen dat hun kind andere of extra uitleg krijgt naast de, kennelijk niet toereikende, uitleg van de docent op school. Meer dan 60 procent van de ouders die hun kind bijles aanbieden, menen dat hun kind geen bijles nodig zou hebben gehad als hij/zij meer persoonlijke aandacht op school zou krijgen. 

Bijles, maar niet voor altijd

Met individuele bijles Deventer bij u thuis door betrokken en bekwame docenten, is de totale duur van onze bijlestrajecten meestal korter dan op een extern bijlesinstituut en zijn de kosten uiteindelijk lager. Onze overtuiging is dat een individuele leerachterstand individueel en thuis moet worden aangepakt. Groepsgewijze ondersteuning is in de praktijk meestal geen echte oplossing. Individuele bijles zou dan ook een tijdelijk middel moeten zijn om een leerling weer verder op weg te helpen. Uiteindelijk gaat het erom de leerling te helpen om zelfstandig weer verder te kunnen met de kennis en de vaardigheden van de betreffende schoolvakken.

ABACUS concept